NADAČNÍ FOND REGI BASE I.

NAŠE PROJEKTY

Nadační fond REGI Base I. vždy hledá další možnosti jak získat prostředky na podporu současných veteránů, hasičů, policistů, záchranářů a jejich rodinám. Zaměřuje se na společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací akce s důrazem na osvětu o nutnosti pomoci.

VLČÍ MÁK

Podpořte nejen válečné veterány, ale i ty další, kteří za nás slouží, tedy těžce zraněné hasiče, záchranáře a policisty. Vlčí mák je celosvětovým symbolem válečných veteránů. Těch, co v boji položili život a již se nemohou bránit, i těch, kteří přežili, ale jejich zranění jim neumožňují návrat do plnohodnotného života.

Každý rok 11. listopadu, na Den válečných veteránů si tento symbol lidé po celém světě připínají na znamení úcty k těm, kteří za nás sloužili. Na ty, kteří potřebují naší pomoc nezapomínáme.

VYDAVATELSTVÍ
REGI BASE

knihy:
OPERATIVEC I. - Pravidlo tří zdrojů
OPERATIVEC II. - Břídilové z Kábulu
OUR HONOR OUR PAIN
CESTA NA VRCHOL A JEŠTĚ DÁL

Vydavatelství REGI Base si vzalo za úkol pomáhat na svět publikacím buď přímo spjatým s nadačním fondem nebo těch, které napsali ti, „kteří za nás sloužili“. Jejich koupí podpoříte naše charitativní projekty.

PROČ?!?
Umění proti válce

Mezinárodní výstava & charitativní aukce

Výtěžek z výstavy bude použit na rehabilitaci a protetické pomůcky těchto těžce zraněných ukrajinských vojáků:

REGI BASE AKADEMIE

Studentský program

Studentský program v Evropě pro rodinné příslušníky těch, kteří pro nás sloužili
(Současní a bývalí vojáci, policisté a hasiči).

Regi Base Akademi je podporovaný Charitativní nadací pro vojenské veterány otevírá nábor studentů na VŠFS v oboru:
EKONOMIKA A MANAGEMENT, bakalář a magistr.

DOBRÁCI

sdružujeme a podporujeme dobrovolné hasiče

DOBRÁCI.CZ je obecně prospěšná společnost, která se zaměřuje na pomoc dobrovolným hasičům, jejich rodinám a také mládeži, která se cvičí v plnění odbornosti mladých hasičů a hasiček.

Dobrovolným hasičům pomáháme při jejich náročných úkolech v oblasti získávání pomůcek, výstroje – oblečení, obuvi, hasicí technice. Připravujeme odborné školení a pojistné krytí pro případ zranění či jiné újmy.

 

SHOOTING CHALLENGE

Střelecká soutěž

Nadační fond REGI Base I. pravidelně pořádá charitativní střelecké závody pod názvem REGI BASE SHOOTING CHALLENGE.

Na své si přijdou nejen přítomní střelci, pro které je vždy připravena nějaká zajímavá střelecká výzva, ale i diváci pacifisté, byť je jich velká menšina. Výtěžek ze zápisného je vždy věnován jednomu konkrétnímu člověku, o kterého se nadační fond stará.

PARTYZÁNSKÝ SAMOPAL

Branný závod pro děti i dospělé

Připravili jsme pro vás jedinečnou příležitost, jak si s rodinou vyjít na čerstvý vzduch a potkat se popřípadě se i seznámit s novými přáteli. Jde nám o pokračování tradic, které založili již naši předkové a prarodiče. Jedná se branný závod a pro mnohé z nás ještě vzpomínka na dětství a školní osnovy bývalé doby.

PŘEDNÁŠKY

pro školy i jiné instituce

Téma, kterému se Nadační fond REGI Base I. věnuje, je důležitým, byť opomíjeným, a často ne zcela správně chápaným, společenským tématem. Proto Fond pořádá i přednášky pro školy. Tohle setkání mladých lidí s novodobými veterány války s terorismem, tématem více než aktuálním, přibližuje studentům a žákům zážitky, zkušenosti a osobní příběhy vojáků českých elitních jednotek z nasazení v boji proti terorismu. Současně vede k zamyšlení se nad tím, že slova jako vlastenectví, hrdinství a obrana vlasti nejsou jen prázdnými pojmy z učebnic historie.

Naše komunitní centrum Bunkr REGI BASE I.

Nadační fond REGI Base I., který pomáhá nejen novodobým válečným veteránům, ale i záchranářům, policistům a hasičům, má komunitní centrum v prostorách bunkru z 50. let v Praze. Místo slouží nejen pro účely společenských setkání těch, kteří sloužili za Českou republiku, ale i pro konání přednášek a školení pro veřejnost.

VLČÍ MÁKY V OBRAZECH

Dobročinný umělecký projekt

Výstava “VLČÍ MÁKY v obrazech 2020” obsahuje 27 obrazů vytvořených 25ti výtvarníky současnosti a vznikla za účelem pomoci konkrétním válečným veteránům, hasičům, záchranářům, policistům. Motivace udělat společně dobrou věc vygenerovala mezi námi umělci energii velkého nadšení, protože pomoc potřebným je velmi důležitá, stejně tak jako změna života k lepšímu.