Nadační fond

Regi Base I.

V současnosti nadační fond pomáhá všem, kteří za nás sloužili. Tz. bývalým vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům.

Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních osobních asistentům pro zraněné vojákům a následnou možnou speciální rehabilitační péči v zahraničí.

Nadační fond REGI Base I. poskytuje výhodné služby pro veterány.

Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, později rozšířil svoji pomoc i na vojáky, policisty, hasiče, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Škála aktivit se neustále rozšiřuje, nadační fond zajišťuje nejen rehabilitační péči v ČR nebo zahraničí, ale pomáhá s výběrem osobních asistentů, spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy nebo hledá prostředky na nadstandardní rehabilitační pomůcky. V neposlední řadě hledá cesty, jak téma pomoci „těm, kteří za nás sloužili“ do povědomí veřejnosti přednáškami a nejrůznějšími, většími či menšími akcemi.

A protože často pomáhá nejen samotná pomoc, ale i upozornění na potřebu této pomoci, Nadační fond REGI Base pořádá i veřejné sbírky. Prostřednictvím silných příběhů se snaží podpořit solidaritu s těmi, kteří pomáhali, když mohli, a nyní potřebují, aby společnost pomohla zase jim.

Novinky

Nadační fond REGI BASE nezapomíná ani na druhoválečné veterány.

Nadační fond REGI BASE nezapomíná ani na druhoválečné veterány.

Když nám v nadačním fondu zazvonil telefon, na jehož druhém konci byl novodobý válečný veterán Josef Slávik z Moravy s prosbou, zda bychom mohli potěšit druhoválečného veterána, plukovníka Jana Hronka, se zajištěním nového digitálního měřiče na tlak, který se mu v...

Milé poděkování z Ministerstva vnitra Ukrajiny v Kyjevě

Milé poděkování z Ministerstva vnitra Ukrajiny v Kyjevě

Milé poděkování z centrálního zdravotního střediska Ministerstva vnitra Ukrajiny v Kyjevě, kterému nadační fond REGI Base poskytl 4000ks respirátorů a 1800 roušek. ´´ Statní instituce Centrální zdravotní středisko Ministerstva vnitra Ukrajiny vyjadřuje svou vděčnost...

Sledujte nás

Novinky z facebooku

REGI Base

Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu REGI Base I.

Přispějte nám

Bankovní spojení Nadační fond:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

č.ú.: 2499805359 / 0100

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359, SWIFT BIC: KOMBCZPP

Transparentní účet:

Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10
117 21 Praha 1

č.ú.: 2020 111 11 / 2010

I B A N: CZ7620100000002900415315

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

FIO Banka a.s.

Praha

Zahraniční platba v USD

Bank name: Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

account: 1984033263 / 0800

I B A N : CZ17 0800 0000 0019 8403 3263

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Zahraniční platba v EUR

Bank name: Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

account: 1979345203 / 0800

I B A N: CZ09 0800 0000 0019 7934 5203

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Daňové zvýhodnění dárců

 

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu daru, pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří podávají vlastní daňové přiznání uplatní odpočet jako OSVČ - tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně souhrnně za kalendářní rok, nejpozději do 15. 2. následujícího roku. Snížení daňového základu se pak projeví v rámci daňového vyrovnání v březnové výplatě.

 

Podmínky pro právnické osoby (dle § 20 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Všem dárcům děkujeme.

 

Přispějte nám

Kontaktní e-mail

info@regibase.cz

Kontaktní telefon

+420 775 795 980