Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Nadační fond REGI Base I.

Tel: +420 775 795 980

Email: info@regibase.cz

Sídlo: Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

Datum registrace: 31.03.2011 IČO: 24831123

vedené v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 839

Výpis z obchodního rejstříku

Předseda správní rady

  • Hynek Čech
Správní rada:
  • Ing. Aleš Procházka, člen správní rady
  • JUDr. Lenka Šalamoun, člen správní rady
Revizor:
  • PhDr. Mgr. Jana Koláčková
Bankovní spojení Nadační fond:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

 

č.ú.: 2499805359 / 0100

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359, SWIFT BIC: KOMBCZPP

Ostatní:

 

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE
  • Aleš Procházka

ales.prochazka@regibase.cz

REGI BASE Start o.p.s

IČO: 24285421

REGI GO s.r.o.

IČO 9582011

Dětský spolek REGÁČI z.s.

IČO: 6571859

 

 

Přispějte nám

Kontaktní e-mail

info@regibase.cz

Kontaktní telefon

+420 775 795 980