KONTAKT

NADAČNÍ FOND REGI BASE I. ČESKÁ REPUBLIKA
NADAČNÍ FOND REGI BASE I. USA
NADAČNÍ FOND REGI BASE

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KOMERČNÍ BANKA

č.ú.: 2499805359 / 0100

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359

SWIFT BIC: KOMBCZPP

FIO BANKA – transparentní účet

č.ú.:  2020 111 11 / 2010

Fio Banka, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

I B A N: CZ7620100000002900415315

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

ZAHRANIČNÍ PLATBA V USD

č.ú.: 1984033263 / 0800

Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

IBAN: CZ17 0800 0000 0019 8403 3263

SWIFT/BIC: GIBACZPX

ZAHRANIČNÍ PLATBA V EUR

č.ú.: 1979345203 / 0800

Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

IBAN: CZ09 0800 0000 0019 7934 5203

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Nadační fond REGI Base I.

Výpis z obchodního rejstříku ZDE
Datum registrace: 31.03.2011
IČO: 24831123
vedené v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 839
Předseda správní rady:
Hynek Čech

Správní rada:
Ing. Aleš Procházka, člen správní rady
JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D, člen správní rady

Revizor:
PhDr. Mgr. Jana Koláčková

OSTATNÍ KONTAKTY

REGI Base Shooting Challenge

Aleš Procházka – ales.prochazka@regibase.cz

REGI GO s.r.o.

IČO 9582011

Dětský spolek REGÁČI z.s.

Libor Adam – info@regaci.cz
IČO: 06571859