REGI Base (kontakty)

Nadační fond REGI Base I.

 

Tel: +420 775 795 980

 

Email: info@regibase.cz

 

Sídlo: Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

Kontaktní a korespondenční adresa:
Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Datum registrace: 31.03.2011 IČO: 24831123

vedené v nadačním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 839

Výpis z obchodního rejstříku

Předseda správní rady:
 
  • Hynek Čech
Správní rada:
  • Ing. Aleš Procházka, člen správní rady
  • Mgr. Jakub Pětioký, člen správní rady
 
Revizor:
  • PhDr. Mgr. Jana Koláčková
 
Bankovní spojení Nadační fond:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

č.ú.: 2499805359 / 0100

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359, SWIFT BIC: KOMBCZPP

 

Ostatní:

REGI BASE SHOOTING CHALLENGE

REGI Base Start o.p.s. (obecně prospěšná společnost)

Vinohradská 938/37, 120 00 Praha – Vinohrady

Datum registrace: 5.4.2012 IČO: 24285421 DIČ: CZ24285421

vedené v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 901

Výpis z obchodního rejstříku

Bankovní spojení Obecně prospěšnou společnost:

Fio banka, a.s., č.ú.: 2000373690 / 2010

REGI Base MEDICARE a.s.

Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

Datum registrace: 5. prosince 2007 IČO: 28203275   DIČ: CZ28203275

vedená u Městského soudu vPraze, B 13014

Výpis z obchodního rejstříku

představenstvo:
  • Ing. Marta van Leeuwenová, předsedkyně  
  • Ing. Jiří Pavlíček, člen 
  • Ing. Jiří Lhota, člen  

Vladimír Cnota
Project coordinator