DĚKUJEME!

Bez vaší podpory a štědrosti bychom tu nemohli být pro ty, kteří za nás sloužili, když nás potřebují.

KOMU POMÁHÁME:

JAK POMÁHÁME:

Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu REGI Base I.

PŘEVOD BANKOVNÍM ÚČTEM

LIBOVOLNÁ ČÁSTKA

QR kód nadační fond REGI Base

ONLINE PLATBA

NADAČNÍ FOND REGI BASE I.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KOMERČNÍ BANKA

č.ú.: 2499805359 / 0100

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359

SWIFT BIC: KOMBCZPP

FIO BANKA – transparentní účet

č.ú.:  2020 111 11 / 2010

Fio Banka, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1

I B A N: CZ8720100000000202011111

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

ZAHRANIČNÍ PLATBA V USD

č.ú.: 1984033263 / 0800

Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

IBAN: CZ17 0800 0000 0019 8403 3263

SWIFT/BIC: GIBACZPX

ZAHRANIČNÍ PLATBA V EUR

č.ú.: 2185109203 / 0800

Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

IBAN: CZ17 0800 0000 0021 8510 9203

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Pomoc válečným veteránům

Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála služeb, kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory. A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže!

Pomoc hasičům a policistům

Nadační fond REGI Base I. pomáhá nejen zraněným novodobým válečným veteránům, ale od roku 2015 rozšířil svoji pomoc na “všechny, kteří za nás sloužili“. Pomoc u něj tedy najdou i vojáci, policisté a hasiči, zranění ve službě. Toto rozšíření bylo reakcí na nedostatečnou podporu těchto, velmi často velmi statečných a aktivních jedinců, které zranění vyřadilo z běžného života. Pomoc nekončí u lékařské pomoci. Nadace má i vyšší cíl, pokud to jen trochu jde, snaží se přispět, třeba zajištěním nadstandardního vybavení, k návratu těchto lidí do běžného života.

Nákup speciální rehabilitačních pomůcek

Nadační fond REGI Base I. se specializuje na pomoc především tam, kde už mnoho dalších institucí pomoct nedokáže. Proto vyhledává i revoluční rehabilitační technologie a snaží se je získat nejen pro svoje pacienty. Dlouhodobě spolupracuje s rehabilitačním ústavem v Kladrubech, pro které získal dvě takováto zařízení, robotický rehabilitační systém „Eksoskeleton“ a Robotický polohovací stůl Erigo®Pro.

Zakoupili jsme do Rehabilitačního ústavu v Kladrubech Eksoskeleton od amerického výroce BIONIX, vertikalizační stůl ERIGO PRO od švýcarského dodavatele HOCOMA, kompenzační pomůcku vozík SEGWAY FREEE, speciální pomůcku pro zraněné iWalk of amerického dodavatele nebo HOMEBALANCE od české firmy vyvinutou ve spolupráci s ČVUT.

Daňové zvýhodnění dárců

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Fyzická osoba (§15): může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí v úhrnu alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021).

Podmínky pro právnické osoby (dle § 20 zákona o dani z příjmu)

Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí v úhrnu alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021) sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

Všem dárcům děkujeme!

NADAČNÍ FOND REGI BASE I.

KONTAKT

Předseda správní rady Hynek Čech