Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu REGI Base I.

Přispějte nám

Bankovní spojení Nadační fond:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

č.ú.: 2499805359 / 0100

IBAN: CZ78 0100 0000 0024 9980 5359, SWIFT BIC: KOMBCZPP

Transparentní účet:

Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10
117 21 Praha 1

č.ú.: 2020 111 11 / 2010

I B A N: CZ7620100000002900415315

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

FIO Banka a.s.

Praha

Zahraniční platba v USD

Bank name: Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

account: 1984033263 / 0800

I B A N : CZ17 0800 0000 0019 8403 3263

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Zahraniční platba v EUR

Bank name: Ceska sporitelna a.s., Budejovická 191/648, 140 00 Praha 4, Czech Republic

account: 1979345203 / 0800

I B A N: CZ09 0800 0000 0019 7934 5203

SWIFT/BIC: GIBACZPX

Daňové zvýhodnění dárců

 

 

 

Podmínky pro fyzické osoby (dle § 15 ods. 5 zákona o dani z příjmu)

Fyzická osoba (§15): může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí v úhrnu alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období.

Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021).

 

Podmínky pro právnické osoby (dle § 20 zákona o dani z příjmu)

Pokud hodnota bezúplatného plnění poskytnutá právnickou osobou činí v úhrnu alespoň 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (zvýhodněný daňový odpis platí pro roky 2020 a 2021) sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

 

Všem dárcům děkujeme.