TÝDEN SOLIDARITY

TÝDEN SOLIDARITY

Děkujeme příslušníkům Pěší roty aktivní zálohy Krajského velitelství Brno, kteří mezi sebou vybrali částku 25.000 Kč a tu věnovali Nadačnímu fondu REGI Base. Tato částka byla použita na pokrytí nákladů spojených s transplantací kmenových buněk v zahraničí a následné...
PŘEDÁNÍ LICENCE

PŘEDÁNÍ LICENCE

Brigádní generál v.v. Ing. Karel Blahna – první velitel československého praporu UNPROFOR a předseda Asociace spolků válečných veteránů, přebírá z rukou předsedy správní rady Nadačního fondu REGI Base I., Bc. Hynka Čecha, osvědčení o udělení licence na bezplatné...
DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Rádi bychom poděkovali panu ministrovi Tomáš Petříček – ministr zahraničí České republiky za podporu sbírky Nadačního fondu REGI Base tím, že pro sebe zakoupil vlčí máky a zároveň prostřednictvím svého sekretariátu umožnil umístění sbírkových pokladniček v...