Reakce předsedy správní rady, Hynka Čecha na lživý a tendenční článek na portálu seznam zprávy ze dne 10.5.2023

Reakce předsedy správní rady, Hynka Čecha na lživý a tendenční článek na portálu seznam zprávy ze dne 10.5.

Výzva panu Jakubovi Ungerovi řediteli Divize Zpravodajství a TV a členovi dozorčí rady společnosti Seznam.cz.

 

 
Vážený pane řediteli,
dovolte, abych se na Vás obrátil s žádostí o nápravu lživých a nepravdivých informací zveřejněných v článku Vašeho redaktora pana Vojtěch Blažka dne 10. května2023, který se nejprve jmenoval „Odsouzený muž vede nadaci pro veterány. Žádná charita, jen byznys, říkají.“, který se záhadně po cca 1 hodině přejmenoval na „Sliboval kliniky pro válečné veterány. Lákal ale jen na obrázky z realitky“.
Pan Blažek, i přesto že se mnou dělal téměř hodinový rozhovor v prostorách komunitního centra REGI BASE bunkr v Praze, vytvořil velmi nevyvážený, lživý, zavádějící a hlavně účelový článek s jediným cílem, a to poškodit a diskreditovat moji osobu , potažmo největší nadační fond v ČR pro pomoc těžce zraněným novodobým válečným veteránům, policistům a hasičům.
Rád bych věcně reagoval na lživá a nepravdivá tvrzení, které Váš redaktor uvedl v citovaném článku, a to i přesto, že jsem mu je komplexně poskytnul a doložil.
1. Cituji: Rodina veterána Schamse obvinila Hynka Čecha, že na jméně jejich blízkého už roky parazituje, aby pro sebe vydělal peníze. A na stranu rodiny se oficiálně přidala i česká armáda. Je to LEŽ. Nadační fond vznikl v roce 2011 a od té doby se jmenuje Nadační fond REGI BASE, a to na popud prvního klienta, Jiřího Schamse s přezdívkou Regi. Do diagnózy rakoviny slinivky v květnu 2014 nebyl jediný problém s rodinou a užíváním jména. Naopak, REGI spolupracoval a účastnil se léčení a aktivit spojených s jeho těžkým úrazem od založení fondu. Dokonce v období 20. do 25. května 2014 paní Schamsová (matka Regiho) vystupovala a hovořila v dokumentu České televize Boj za bojovníky – https://www.youtube.com/watch?v=dJSTDQD4iKI&t=962s.
Podrobný přehled komplexní pomoci Jiřímu Schamsovi je na https://www.regibase.cz/jiri-regi/. Problém nastal, když bylo jasné, že Regi umírá a už se nemůže účastnit žádných léčebných nebo rehabilitačních projektů, které mu od roku 2011 Nadační fond REGI BASE zajišťoval. Od toho momentu už jsem byl já i Nadační fond REGI BASE nežádoucí. Po smrti Regiho v lednu 2015 převzala jeho sestra Petra, která se od jeho úrazu 2008 nikterak o bratra nezajímala, veškerou mediální pozornost a ukončila spolupráci s Nadačním fondem REGI BASE a zahájila pomlouvačnou kampaň. Dokonce zakázala České televizi dokument Boj za bojovníky vysílat a zablokovala jej v archivu. Zajímavé je, že dne 11.11.2018 se maminka Regiho Jiřina Schamsová zúčastnila významné akce Nadačního fondu REGI BASE na stadionu EDEN při příležitosti dne válečných veteránů.
Paní Schamsová dokonce v roce 2017 poskytla rozsáhlý rozhovor a věnovala fotografie o Regim do časopisu REGI BASE, který vyšel jako příloha MF DNES, kdy však těsně před vydáním bohužel odvolala svůj souhlas. Máme za to, že zřejmě podlehla tlaku dcery Petry Schamsové. Značka REGI BASE i REGI je dlouhodobě chráněna a řádně registrována. Díky úspěchům s léčbou u Regiho se obrátilo na Nadační fond REGI BASE desítky klientů, kterým začal aktivně Nadační fond REGI BASE pomáhat nebo stále pomáhá. Ke stažení na http://www.regibase.cz/pribehy/.
Tvrzení pana redaktora, že „…pro sebe vydělal peníze“ je lživé. Nadační fond nemůže tvořit zisk a ani já jako předseda správní rady jsem si nikdy nevyplácel odměnu. Můžeme pouze přijímat dary a přerozdělovat je dál na charitativní projekty a na pomoc těm, kteří za nás sloužili. Za celou dobu působnosti fondu od jeho založení až do teď, nedošlo nikdy k zneužití odkazu Jiřího Schamse, jeho dehonestaci nebo pomluvám. Všechny naše výroční zprávy od 2011 jsou na https://www.regibase.cz/vyrocni-zpravy/ . Co se týče oficiální distancování Armády České republiky, tak je to velmi úsměvné, protože jsme nejméně od roku 2015 s AČR nespolupracovali.
2. Nemovitost na Barrandově – cituji: Jako možný objekt pro kliniku například nadace vydávala rozestavěnou honosnou vilu v Praze – jenže bez vědomí její majitelky…. Je to LEŽ. Nadační fond s tímto projektem neměl nic společného. Majitelka rozestavěného objektu se jmenuje paní Žoglíková a ta pověřila pana Zemana z realitní kanceláře Xreal, s.r.o., aby nemovitost nabízel a prodal. Naše dceřiná společnost REGI BASE Medicare a.s. připravila ve spolupráci s expertem ze společnosti SIEMENS, panem ing. Pavlíčkem / který byl zároveň člen představenstva společnosti/, investiční projekt pro možného INVESTORA / ne dárce nebo sponzora/, který by měl zájem investovat do diagnostické kliniky se speciálním PET MRi zařízením. Na tuto aktivitu jsme si najmuli společnost CE Capital Partners Group a.s., která pro nás vypracoval prezentaci pro možného investora. Vše po dohodě s majitelkou, která o plánech na kliniku věděla a podporovala možného investora, který by si její těžce prodejnou nemovitost koupil. Makléř Zeman vždy zajistil termín prohlídky u paní majitelky Žoglíkové, která jako jediná měla od nemovitosti klíče. Nadační fond REGI BASE žádné klíče nikdy neměl, když byla nemovitost jiného majitele, což si mohl každý lehce ověřit náhledem do KN. Existuje obsáhlá emailové i WhatsApp komunikace s panem Zemanem o realizaci bezpočtu schůzek s možnými zájemci. Jako důkaz přikládám foto pana architekta Postráneckého, který projekt diagnostické kliniky připravoval, dále pana Zemana z realitní kanceláře, majitelky nemovitosti paní Žoglíkové a mojí osoby při jedné z prohlídek, kdy se připravovala změna stavby před dokončením, dále indikativní nabídku od banky ERSTE, která společnosti REGI BASE Medicare a.s. nabídla 50% financování ve výši 135 milionů Kč a oficiální prezentaci projektu. https://www.regibase.cz/klinika-barrandov .V případě realizace projektu by mohla klinika sloužit i klientům Nadačního fondu REGI BASE , kteří dnes v Praze čekají průměrně 2 měsíce na vyšetření MRi. Paní majitelka následně v roce 2022 našla soukromého investora, který si rozestavěný dům koupil.
3. Cituji: Podle rodiny Hynek Čech také připravil Jiřího Schamse o část odškodnění, které veterán za válečné zranění dostal od státu. Je to LEŽ. Dne 14. srpna 2012 založil Jiří REGI Schams a Martin Jirsa se svojí ženou Hanou akciovou společnost BE&JO a.s., kde byl jediným statutárem a předsedou představenstva Jiří REGI Schams a předseda dozorčí rady byl Martin Jirsa a členka správní rady jeho manželka Hana Jirsová. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky… . Veškerou propagaci, prodej nebo obchodní kontakty zajištoval právě Martin Jirsa viz článek na stránkách AČR https://mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=83864&tmplid=527 článek napsala tehdejší zaměstnankyně Ministerstva obrany paní Miroslava Pašková. Martin Jirsa s Jiřím Schamsem 100 % ovládali společnost včetně finanční stránky.
4. Cituji: „Hynek Čech dostal v roce 2015 od soudu podmínku za podvod, s jakým se kriminalisté do té doby nesetkali. „ Je to LEŽ. Nikdy jsem za podvod nebyl odsouzen. Dne 07. ledna 2013 jsem dostal 10 měsíců podmíněně odložený trest za přečin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. a), b) a f) zák. č 40/2009, a to za moji činnost v letech 2009 – 2010 pro společnost Bergger s.r.o, která fungovala na pohřebním trhu. Největším úspěchem společnosti Bergger bylo v roce 2010 zajištění změny ČSN č. 49 3160, která by zrovnoprávnila podmínky u výrobců rakví v ČR. Největší problém s novou normou měly právě ti dva největší výrobci rakví, kteří by novou ČSN normu nesplňovali. Aféra s panem Ramirézem je jen vytržená z kontextu celého účelového stíhání a bohužel odsouzení. Tohoto, pro mě velmi nešťastného a poučného období, velmi lituji a od té doby si dávám velký pozor na spolupracovníky a partnery s kterými realizuji nové projekty.
5. Cituji: Jiří Schams, byť na vozíku a špatně mluvící, se podle matky pevně rozhodl, že s Čechem skoncuje. „Výslovně řekl, že nechce být spojovaný s někým, kdo je trestně stíhaný. Na tyhle věci byl Jirka velmi citlivý,“ vzpomíná Jiřina Schamsová. Je to LEŽ. Už při založení nadačního fondu REGI BASE v dubnu 2011 byl Jirka informován nejen ode mně, ale i od svých „spolubojovníků“, kdy někteří z nich jsou stále aktivní zaměstnanci tajných služeb a kteří velmi bedlivě monitorovali veškeré aktivity nově založeného fondu, a věděli, že mé stíhaní začalo už v roce 2010. Součástí výše citovaného rozsudku byl i zákaz činnosti výkonu statutárního orgánu. Proto jsem od 07. ledna 2013 až do 20.srpna 2020 NEBYL předsedou správní rady Nadačního fondu REGI BASE a tím pádem jsem nemohl za fond jednat ani činit rozhodnutí. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky…
6. Cituji: „Hirka vysvětluje, že si Čech synův příběh přivlastňoval, jednal za jeho zády se zdravotními pojišťovnami a sponzory a do médií vyprávěl, jak se Lukášův stav lepší, i když to nebyla pravda.“ Je to LEŽ. Otec Lukáše Hirky se díky mediální prezentaci úspěchů v léčbě Regiho písemně a telefonicky obrátil dne 17. ledna 2013 na Nadační fond REGI BASE v době, kdy už Lukáš ležel na OCHRIPU ve Vojenské nemocnici v Olomouci. Celému týmu Nadačního fondu REGI BASE se podařilo nemožné. Jako prvnímu a zatím i poslednímu pacientovi umístěnému na OCHRIPU /oddělení chronické a resuscitační a intenzivní péče, které je určeno pro pacienty po mozkových cévních příhodách, traumatech či s neurologickými chorobami a umožňuje trvalé připojení na respirační přístroje/ se podařilo Lukáše přemístit do soukromého sanatoria Klimkovice na Moravě. Veškeré hlavní a důležité kroky jsme jako nadační fond s otcem Lukáše konzultovali a za pochodu tvořili historii. Celou genezi popsaného příběhu si lze stáhnout na https://www.regibase.cz/…/Geneze-pripadu-Lukas-Hirka…
7. Klinika Svémyslice rok 2012 – cituji: „Novináři pak na základě rozhovorů s představiteli nadace referovali, že REGI Base už do stavby investovala 20 milionů a dalších 50 milionů ještě potřebuje.“ Je to LEŽ. 100 % vlastníkem pozemků a rozestavěné stavby byla vždy společnost STOREL a jelikož nemohla svůj projekt bytů v té době prodat, dohodla se s REGI BASE Medicare a.s. na spolupráci při vyhledání možného investora, který by vykoupil pozemky a projekt by dodělal. Na tuto práci si REGI BASE Medicare a.s. najal architektonickou kancelář RH ARCH s.r.o., která vypracovala pro společnost architektonickou studii v celkové výše 350 000 Kč, kterou zaplatil REGI BASE Medicare a.s. Nadační fond nikdy a nikde netvrdil, že pozemek vlastní nebo že investoval do stavby 20 milionů korun českých. Na listu vlastnictví si tuto informaci mohl každý lehce veřejně ověřit. Celý projekt velmi podporovalo vedení obce Svémyslice – https://www.svemyslice.eu/…/vizualizace-projektu-regi…/ Opět se v žádném případě nejednal o projekt, který by měl nalákat sponzory nebo dárce nadačního fondu REGI BASE. Bohužel se nepodařilo žádného seriózního investora získat a společnost STOREAL následně projekt dostavěla dle původního plánu. Odkaz: https://www.regibase.cz/svemyslice/
8. Cituji: „Na případu Svémyslic jsem pochopil, že to všechno jsou jen lži. Byla to poslední kapka, po které jsem odešel z REGI Base,“ říká Martin Jirsa, který byl tenkrát jako člen vedení nadace na předváděcí akci pro média přítomen. Je to LEŽ. . Martin Jirsa se ještě před společným založením Nadačního fondu REGI BASE v 2011 pokusil neúspěšně založit spolek LEGIO HONORIS. Martin Jirsa ,když zjistil, že se nepodařilo získat žádné „miliony“ od ministerstva nebo dotaci Evropské Unie k 08. dubnu 2013 z rodinných a pracovních důvodů odstoupil z Nadačního fondu REGI Base důkaz: Pravý důvod odchodu z fondu jsme pochopili záhy, kdy spustil obchodní projekt prodej hodinek LUMINOX s označením REGI a HIRO.
9. Cituji: „Neziskový spolek Vlčí máky, jak říká šéfka Miroslava Pašková, už několik let pořádá oblíbené sbírky na pomoc válečnými veteránům. Následovala trestní oznámení i civilní žaloby – od lidí napojených na Nadační fond REGI Base.“ Je to LEŽ. Miroslava Pašková pracovala dříve na Ministerstvu obrany a její první „podraz“ byl, když byl 17. ledna 2013 křest klipu v domě armády v Dejvicích https://mocr.army.cz/…/slavnostni-krest-videoklipu…/ Píseň padlých od Martina Maxi, kterou kompletně zafinancoval, vyrobil a zajistil Nadační fond REGI BASE, Pašková bez řádného souhlasu a dovolení umístila na stránky Ministerstva obrany https://www.youtube.com/watch?v=bwVUXMs6CXA. Byla to sprostá krádež. Jelikož se slavnostního křtu účastnil nejen Jiří Schams , ale i maminka Jiřina Schamsová, Nadační fond REGI BASE nechtěl situaci hrotit a smířil se s touto podpásovkou. Když paní Paškovou následně podle mých informací z ministerstva obrany vyhodili z důvodu porušení pracovních povinností, Nadační fond REGI Base ji následně zaměstnal. Po cca 5 měsících jsme byli nuceni ukončit s ní spolupráci z důvodu nesrovnalostí ve vyúčtování eshopu, který měla na starost. Důkaz: https://www.ods.cz/os.praha15/profil/19795-miroslava-paskova Krátce na to si založila vlastní Spolek Vlčí máky. O tom jaké zkušenosti mají váleční veteráni s její prací si můžete udělat sami svůj obrázek v reportáži VLČÍ MÁKY – PODVOD NEBO POMOC ? https://www.youtube.com/watch?v=pSkAfifvyhg&t=5s
10. Cituji: „ Když na druhou stranu kritici fungování nadace mluví o údajném Čechově skrytém byznysu s veterány, nedokážou upřesnit, v čem by měl konkrétně spočívat. Nejčastěji padají domněnky, že od sponzorů vybírá díky veteránským příběhům mnohem víc peněz, než pak rozděluje na charitu. Anebo že nějaké peníze neprůhledně přelévá mezi firmami, jež vlastní a které se jmenují podobně jako REGI Base – například REGI Base stavební nebo REGI Base neurorehabilitace. „Je to LEŽ! Kompletní informace o fungování fondu je ve výročních zprávách, které si může kdokoliv stáhnout na stránkách fondu https://www.regibase.cz/ke-stazeni/ Dále si můžete stáhnout rozvahu a výsledovku na or.justice.cz o každé ze společností, které nesou jméno REGI BASE. Opět musím zdůraznit, že za 12 let fungování nadačního fondu REGI Base jsme NIKDY nedostali ani 1 korunu českou od ministerstva obrany, jiného ministerstva, státního úřadu nebo Evropské Unie. Veškeré prostředky na naše projekty jsme vždy získali od soukromých organizací, které s námi uzavírají smlouvy a prostředky cíleně poskytují na předem domluvené projekty.
Vážený pane řediteli, pro nadační fond v současnosti pracuje desítky dobrovolníků, nadšenců, specialistů, odborníků nebo přátel, kteří nám pomáhají realizovat ty nejnáročnější požadavky těch, kteří za nás sloužili. Pro nadační fond všichni pracovali a stále pracují zdarma. Proto se mě, ale i všech těchto skvělých lidí, velmi dotknul neprofesionální, necitlivý, účelový a lživý článek Vašeho redaktora Vojtěch Blažka.
Je zavádějící a s podivem, že se pan redaktor Blažek neobtěžoval oslovit ani jednoho z téměř 80 klientů, kterým od té doby Nadační fond REGI Base I. pomohl nebo stále pomáhá. Nabídl jsem mu tuto možnost. Vybral jsi jen 2, jednoho 8 let mrtvého a druhého, kterému jsme před 10 lety zachránili život a jako poděkování se k nám obrátil zády a rozhodl se pomlouvat a znevažovat naši činnost a moji osobu.
Podle mého názoru za celou poškozující kampaní ze strany pana Blažka je snaha zdiskreditovat hlavně moji osobu v očích našich současných nebo budoucích partnerů. Ale ten nejhlavnější důvod, proč se rodina Schamsová po téměř 9 letech zrovna teď rozhodla velmi drsným způsobem napadnou moji osobu a Nadační fond REGI BASE je snaha zabránit vydání knihy REGI – skutečný příběh elitního vojáka, kterou téměř rok psal režisér, scénárista a spisovatel pan Libor Adam. Kromě rozsáhlého rozhovoru do knížky, který sama poskytla paní Schamsováá, „spolubojovníci“, terapeuti nebo lidé, kteří Regiho znali, jsem byl osloven i já. Poskytl jsem tak informace o prvním seznámení s Jiřím Schamsem, důvodech založení Nadačního fondu REGI BASE a hlavně bezpočet aktivit nebo realizovaných projektů, které podle mého názoru vytvořilo legendu novodobých válečných veteránu REGI. Dále jsem poskytl panu spisovateli práva k fotografiím nebo dokumentům, které nebyly předtím nikdy nikde publikovány. Zkrátka jak vznikla legenda válečných veteránů v letech 2011-2015. Je známé, že od zranění Regiho v roce 2008 až do založení Nadačního fondu REGI BASE neexistuje žádná zmínka o tomto výjimečném člověku a bojovníku.
Paní Schamsová podepsala dne 28.dubna 2023 s ředitelem nakladatelství Institut pro obranu a bezpečnost Smlouvu o spolupráci, která ji zaručuje 50% zisku z prodeje knížky. Knihu si můžou zájemci objednat už na nyní.
Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem žádám, abyste ve Vámi řízeném periodiku na stejném místě, na němž byl umístěn citovaný článek, zveřejnil nejpozději do 18.05.2023 v plném rozsahu mé Vyjádření, tvořící součást tohoto podání. Při případném marném uplynutí uvedené lhůty budu nucen učinit další právní kroky.
S pozdravem
Hynek Čech
Zakladatel Nadačního fondu REGI Base I.
 

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Lukášek trpí vadou zoubků

Úsměv – zdánlivá drobnost, která bourá bariéry, léčí duši a pomáhá překonávat nejednu těžkou situaci. A právě proto jsme se rozhodli podpořit kpt. Pavlu Jakoubkovou

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V tento den si připomínáme odvahu a obětavost našich válečných hrdinů. Tito stateční muži a ženy bojovali za naši svobodu a mír, často s obrovskými

Speciální židle do koupelny

Nedávno jsme díky vaší pomoci pořídili Simoně, dceři válečného veterána Josefa Mikeše, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, speciální židle do koupelny. Pojďme se

Zakoupení notebooku do školy

Milí přátelé a podporovatelé Nadačního fondu, rádi bychom vám připomněli pozoruhodný příběh Jakuba, který nám ukazuje sílu lidské vůle, odhodlání a solidarity. Jakubova cesta byla