Alexanderovi jsou teprve tři roky, ale v nemocnici a u lékařů strávil možná víc času než leckterý dospělý. V lednu 2019 mu totiž diagnostikovali epilepsii, kterou trpí pravděpodobně už od narození. Od sedmi měsíců proto dochází na nejrůznější formy cvičení a rehabilitací. Nadační fond REGI Base teď pomůže zajistit Alexovi další důležitou léčbu, která jeho stav může výrazně zlepšit. Součástí měsíční rehabilitace budou i pravidelné návštěvy v nemocnici v Kladně, kde je k dispozici moderní hyperbarická komora. Hyperbarická oxygenoterapie je léčebná metoda spočívající v inhalačním podávání kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku.
Pomáhejte s námi a pomozte nám vybrat 100 000,- Kč. Zasláním příspěvku na účet číslo 202011111/2010 (do zprávy pro příjemce uveďte: Alex) vrátíte Alexe z nemocničního prostředí zase zpět na dětské hřiště.
Otec malého Alexandera sloužil od roku 1996 u podnikových hasičů ve Škodě Plzeň, následně přešel ke státním hasičům na stanici Plzeň Slovany na pozici hasič-strojník. Několik let byl členem reprezentace v požárním sportu.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. A pomáháme i jejich rodinám.
🇨🇿⚔🚒
Může jít o obrázek 4 people , child a people standing