Unikátní léčba kmenovými buňkami pro dva válečné veterány!
Npor. Attila Fabián je dlouholetý válečný veterán, kterému Nadační fond REGI Base I. pomáhá už téměř 4 roky. Válečný veterán pprap. Zdeněk Čtvrtníček, účastník několika misí v bývalé Jugoslávii, utrpěl těžký úraz páteře a je kvadruplegik. Díky sbírce na www.vlcimak.cz a tedy díky Vám všem se podařilo vybrat přes 700 tisíc korun na zajištění unikátní léčby kmenovými buňkami na specializované klinice mimo ČR. Bohužel u nás se tento typ léčby neprovádí. Oběma válečným veteránům jsme zajistili dopravu, ubytování a samotnou aplikaci kmenových buněk. Zákrok proběhl naprosto v pořádku a oba veteráni mohli o pár hodin později opustit kliniku.
Terapie kmenovými buňkami je léčba, při které dochází k cílenému průniku kmenových buněk do těla pacienta. Ve většina případů jde o živé buňky, např. T-lymfocyty, které zahájí rozvoj buněčné imunity. Attila léčbu absolvoval už před rokem a výsledkem bylo fantastické zlepšení jeho zdravotního stavu.
Oba veterány teď čeká asi dvoutýdenní odpočinek, než nastoupí na intenzivní neurorehabilitaci na specializovanou kliniku Axon v Praze.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili. A děkujeme všem drobným i větším dárcům, kteří umožnili našim válečným veteránům absolvovat tuto specializovanou a drahou léčbu.
Chcete-li pomoct také, můžete přispět na transparentní účet č. 2900415315/2010.
Podívejte se také na Příběh bojovníka, časosběrný dokument o Attilovi a jeho léčbě: https://www.youtube.com/watch?v=0MWgWJSFONg&t=40s.
Může jít o obrázek 5 lidí, stojící lidé a outerwear