Krajské ředitelství Policie České republiky Jihomoravského kraje zorganizovalo sbírku na pomoc těžce nemocnému Marečkovi, synovi policisty prap. Radka Grunského. Marečka totiž čeká několik pobytů ve specializované dětské neurorehabilitační klinice v Praze a ve Zlíně. Vlčí máky pomohly Marečkovi k částce 129 508,- Kč. Velké poděkování patří zejména řediteli Krajského ředitelství Police Jihomorovaského Kraje, panu plk. Leoši Tržilovi, který celou sbírku podpořil a zajistil prodej mezi svými zaměstnanci, a paní kpt. Silvii Stejskalové, která pomohla s náročnou agendou sbírky.
Děkujeme.
⚔️🇨🇿🚓