Bylo nám ctí pořádat pietní slavnost “Pocta hrdinům” k uctění památky českých odbojářů, letců a dalších účastníků protinacistického odboje spojenou s připomenutím 80. výročí založení 310. perutě RAF ve Velké Británii. Vzpomněli jsme i na Fridolína a Jiřího Hoyerových, kteří se aktivně podíleli na přípravě atentátu na R. Heydricha a na pomoci jeho aktérům. Slavnost začala v 15 hodin vzpomínkou u hrobu Fridolína a Jiřího Hoyerových, od 18 hodin pokračovala zádušní mší za padlé a zemřelé hrdiny protinacistického odboje v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře.Celá akce proběhla pod záštitou Dominik Duka a za přítomnosti vážených hostů jako například místopředseda Senátu Milan Štěch, ale také zástupců Izrael v České republice, či Armáda České republiky a mnoha dalších.
Děkujeme! 🇨🇿