Brigádní generál v.v. Ing. Karel Blahna – první velitel československého praporu UNPROFOR a předseda Asociace spolků válečných veteránů, přebírá z rukou předsedy správní rady Nadačního fondu REGI Base I., Bc. Hynka Čecha, osvědčení o udělení licence na bezplatné využívání ochranné známky Vlčí mák, pro potřeby celé asociace

Asociace spolků válečných veteránů, největší organizace v České republice, která sdružuje spolky, kluby a jiné právnické osoby věnující se válečným veteránům, jež se zabývají odkazem válečných veteránů, výchovou k brannosti a vytvářejí pozitivní obraz příslušníků ozbrojených sil České republiky.

Asociace spolků válečných veteránů usiluje o zachování tradic a historické paměti válečných veteránů a příslušníků ozbrojených sil bezpečnostních sborů a přenosu jejich zkušeností do celé společnosti. Rovněž prosazuje práva a oprávněné zájmy vojáků, účastníků zahraničních misí a členů bezpečnostních sborů. Podílí se na pomoci oprávněným osobám při řešení krizových situací, organizuje a pořádá společenské sportovní,kulturní a jiné akce pro asociaci.

Členy asociace jsou:
Spolek válečných veteránů 6,
Československý legionář SPIA Czech,
Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno,
Military muzeum gen.Sergěje Jana Ingra,
Klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim,
Fratres z.s. (Policie ČR),
Asociace záložních brigád⚔️