Rehabilitace v domácím prostředí

Méně návštěv ambulancí a intenzivnější terapie. Internet věcí pomáhá lidem při rehabilitaci.

Distanční terapie a telerehabilitace v domácím prostředí. Jak vidí budoucnost moderních technologií prezident České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK) Jakub Pětioký?

Po propuštění klienta z intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí se klient může ocitnout v terapeutickém vakuu: buď není v místě bydliště terapie dostupná, nebo chybí specialista, popř. musí dlouho čekat na termín specializované terapie. Tato situace je mnohem závažnější, pokud klient nemůže samostatně docházet na terapie, je odkázán na dopomoc druhé osoby. Pro překonání tohoto celosvětového problému, tj. zajištění dostupnosti péče o klienty v domácím prostředí, se již několik let vyvíjejí prostředky distanční terapie a telerehabilitace. Díky pokroku ve vývoji technologií, miniaturizace senzorů, zajištění stability a posílení přenosu dat a implementace internetu věcí1 se současné prostředky pro poskytování distanční terapie v domácím prostředí výrazně zlevňují a stávají se dostupnějšími. Některé tyto technologie již používají klienti NF REGIBASE v rámci pilotního testování.

NF REGIBASE je spoluzakladatelem Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky (ARTAK), spolku pro šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky.

 

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Elektropohon k mechanickému vozíku

Vzácná genetická nemoc připoutala četaře Pavla Michala na invalidní vozík. Bývalý člen Hradní stráže je už přes 15 let v plném invalidním důchodu a zhruba