NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

PRVNÍ ČESKÁ TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCE

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK) uspořádala 6. 6. 2019 PRVNÍ ČESKOU TELE-NEUROREHABILITAČNÍ KONFERENCI, s tématem „současné možnosti telerehabilitace a distanční terapie v ČR“.
Na konferenci se podíleli odborní partneři konference Rehabilitační ústav Kladruby, Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK a pořádající partner konference Lázně Bělohrad a nadační fond REGI Base (NF REGIBASE). Záštitu nad konferencí přijala náměstkyně ministra zdravotnictví České republiky Ing. Helena Rögnerová a OZP – Oborová zdravotní pojišťovna, reprezentovaná zdravotní ředitelkou MUDr. Jitkou Vojtovou, MBA. Odborný program a koordinaci konference zajištoval Mgr. Jakub Pětioký, prezident ARTAK a prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D., MSc, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK a VFN. Pozvání přijal také Ing. arch. Michal Postránecký z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky si dala za cíl představit současné možnosti telemedicíny a distanční terapie, různé metodologické postupy a technologie dostupné v ČR pro pacienty po poškození mozku a s neurodegenerativním onemocněním. Téma telemedicíny, telerehabilitace a distanční terapie již několik let silně rezonuje celým klinickým světem. Na začátku rozvoje telemedicíny mohl být tento nástup vnímán i jako módní trend. Postupem času i díky technologickému vývoji se telemedicína právem etablovala jako standardní součást klinického světa, zejména v akutní medicíně. Tento fakt podporuje především měnící se demografická křivka stárnoucí populace se záchytem většího počtu budoucích pacientů vyžadujících zajištění zdravotní péče. Komplementárně s tím celosvětově klesá počet zdravotníků, kteří jsou schopni tento požadavek naplňovat. Telerehabilitace a distanční terapie otevírají nové možnosti dlouhodobé systematické interprofesní rehabilitační a ošetřovatelské péče o pacienty v domácím i klinickém prostředí. Na konferenci byly prezentovány prostředky pro distanční pohybovou terapii horních a dolních končetin, telemedicínský monitoring hypertenze a diabetu, počítačovou kognitivní rehabilitaci, počítačově asistovanou terapii polykání s biofeedbackem a český vývoj telemedicinských systémů v rehabilitaci. Během konference proběhly také praktické workshopy s možností osobního testování technologií a terapií.
Organizátor konference Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z. s. (ARTAK), byla založena ve spolupráci s NF REGIBASE jako spolek pro šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky. Asociace sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie a vzdálené terapie.

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Slavnostní předání speciálního vozidla

HZS Středočeského kraje 1spSotenrdha952b6mh a4 0 .1mvuhmn1:1  · SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SPECIÁLNÍHO VOZIDLA RADKOVI CHMELAŘOVI Ve čtvrtek 14. dubna se na kladenské profesionální stanici sešli zástupci nadace Regi Base I., pivovaru

REGI Base GEORGIA

SWEF LAND GROUP 7nSdet99nudu2158 1.v2g b2a0 :  V rámci společenské zodpovědnosti darovala „Swift Land Group“ 5000 GEL charitativní nadaci Reggie Bay. Jackpot byl předán výkonnému řediteli nadace panu

Děkujeme Blesk.cz

BLESK.CZPomoc pro Jakuba: Mladík skončil po napadení v kómatuJakub se v říjnu loňského roku vydal na diskotéku do Chrudimi. Ve tři ho