Příběh beznaděje zraněného vojáka se šťastným koncem

V červnu 2018 zahájila Policie ČR trestní stíhání mladého muže pro přečin podvodu. Jednalo se o bývalého vojáka rotného Stanislava Kubíka, doživotně upoutaného po poranění míchy na invalidní vozík. O necelý měsíc později podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 9 obžalobu k soudu. Samotný příběh však začal o několik let dříve. V letech 2013–2016, kdy bývalý voják rotný Kubík získal prostřednictvím organizace zaměstnávající osoby se zdravotním postižením příležitost pracovat. A pracoval poctivě a dobře natolik, že dostal za výsledky své práce ocenění. Další díl příběhu, nechť vypráví hlavní aktér sám.
„V roce 2016 mi přišel dopis z Úřadu práce, že jsem neoprávněně pobíral příspěvek na bydlení a vznikl mi přeplatek ve výši 80 tis. Kč, který jsem měl vrátit do 30 dnů. S Úřadem práce jsem se chtěl dohodnout na splátkách, ale ten můj návrh smetl ze stolu a vše předal na exekuční úřad. S Úřadem práce nebyla vůbec žádná domluva. Nikdo se se mnou nebavil. V tu chvíli jsem byl pro ně zločinec. Přišla mi exekuce na dlužnou částku 80 tisíc + 20 tisíc na výlohy exekutora. Okamžitě jsem se pokoušel spojit s exekutorem a dohodnout na splátkách. Ani zde jsem neuspěl. I když jsem mu popsal mojí životní situaci, tak ani přesto s ním nebyla žádná domluva. Veškeré úspory na nový invalidní vozík exekutor zabavil. Největší perličkou byla návštěva kriminální policie, kde jsem podstoupil s určitým časem po sobě dva vyčerpávající výslechy. Kriminalista při výslechu mě navrhoval, abych se přiznal v plném rozsahu, a uvedl do protokolu, že jsem to všechno dělal s úmyslem. Říkal, že když dluh zaplatím, tak nebudu trestně stíhán. Odmítl jsem. Věřil jsem, že jsem nevinný, a že tato situace není normální. Při výslechu mi bylo důrazně řečeno, že když se nepřiznám, půjdu k soudu. Tam prý nemám žádnou šanci na úspěch. Navíc si protahováním přitížím, dostanu se ještě do většího dluhu za veškeré soudní výlohy a právnické zastoupení. Byl jsem zahnaný do kouta a nevěděl co dělat.“
V čase zoufalství a beznaděje se Standa obrátil s prosbou o pomoc na Nadační fond REGI Base I. REGI BASE odpověděl: „Stando pomůžeme ti!“. „Nikdo si neumí představit, jak mi v tu chvíli bylo. Cítil jsem za sebou velkou oporu. V tu chvíli jsem dostal velkou chuť bojovat a všem dokázat, že jsem obviněn neprávem, že nejsem žádný zločinec!“ Události nabraly jiný směr. Trestní příkaz byl zrušen. Nadační fond REGI Base I. v součinnosti s Centrem sv. Basila, společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského zajistil zkušené obhájce a případ se dostal k řádnému soudu, kde začal boj o záchranu rotného Kubíka.
„Po půl roce a celkem neuvěřitelných 4 stáních u soudu byly shromážděny důkazy prokazující moji nevinu. Padlo konečné rozhodnutí, kterým jsem byl obžaloby zproštěn v plném rozsahu!“
Skoro rok trvalo, nežli jsem byl z nařčení z podvodu osvobozen a očištěn. Touto cestou bych chtěl velice poděkovat své obhájkyni, právničce JUDr. Lence Šalamoun a její kolegyni, která se věnovala mému případu a soud vyhrála, a já byl tak zproštěn viny. Díky celému tymu REGI Base I., který mě celou dobu podporoval a osobně monitoroval celý soudní proces.“
Na doplacení vyměřeného přeplatku byla dojednána s Úřadem práce prostřednictvím advokátky velmi příznivá dohoda o splátkách. Co ještě dodat? Odvaha a vůle dobrat se pravdy otevřely cestu z bezvýchodné situace. Pomohly Nadační fond REGI Base I. a Centrum sv. Basila společný špitální program pomoci a podpory Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, a Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. K doplacení dluhu zbývá uhradit částku 26.500 Kč

S pozdravem rotný Stanislav Kubík.

Vy, kteří chcete rotnému Kubíkovi pomoci, můžete přispět na číslo Nadačního fondu REGI Base I. transparentního účtu 2900415315 / 2010 FIO Bank a do textu – rotný Kubík

Pomáháme těm, kteří za nás sloužili…

Napsali v BLESK.CZ
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/606098/invalidniho-vojaka-stanislava-oznacili-za-podvodnika-trestni-rizeni-u-soudu-ukazalo-pravdu.html?fbclid=IwAR2LbFcm3evzRxQzZUDhL65IZFbQnpeQp2SNCIjGjq-BjbkNV_7MzGY1t9c