Nadační fond REGI Base oslovil MUDr. Pavla Kuklu experta na DNA s žádostí, zda by bylo v jeho silách získat a uložit DNA tragicky zemřelé manželky praporčíka Mauera.
Běžně se archivaci DNA provádí ze vzorku několika málo kapek krve nebo ze stěru z ústní dutiny. Tato metoda však nebyla k dispozici a bylo proto nutno získat vzorky jiným způsobem. Pan Mauer dodal předměty, na kterých by se s největší pravděpodobností mělo DNA manželky vyskytovat.
Po pečlivém uložení do sterilních obalů byly vzorky označeny kódovým číslem a přepraveny do forenzní DNA laboratoře. Od této chvíle byly vzorky zcela anonymní. V genetické laboratoři byla provedena důkladná analýza. Po biochemickém zpracování se podařilo z jednoho z předmětů izolovat čistou DNA a to v takové kvalitě, že mohla být připravena k následné archivaci.
Pro archivaci DNA byla zvolena technologie METTINUM®, neboť garantuje uchování vzorku na neomezeně dlouho dobu a to při běžných pokojových teplotách. K archivaci tedy není nutno používat nákladné zařízení pro zamrazení vzorku. Takto archivovanou DNA pomocí této technologie lze kdykoliv v budoucnosti opakovaně použít například k analýze potenciálních dědičných onemocnění.
Právě to bylo přáním pana Mauera. Uložit DNA manželky do doby, kdy bude možno rutině provádět analýzu DNA za účelem učení pravděpodobnosti přenosu genetické zátěže z matky na syna.

Děkujeme.
Pomáháme těm, kteří za nás sloužili.