S žádostí o pomoc při léčebné rehabilitaci se na nás obrátil štábní rotmistr v.v. Hynek Vyšohlíd.

V armádě sloužil více než 8let a prošel elitním 43.výsadkovým praporem v Chrudimi a rotou bojového zabezpečení v Liberci.

Zúčastnil se několika misí KFOR v Makedonii, Kuvajtu a také v Iráku.
Bohužel v roce 2017 utrpěl těžké poranění hlavy. Bezprostředně po úrazu strávil 12 dní v kómatu a byl v přímém ohrožení života.
Přesto se nevzdal a pomalu se znovu začal učit chodit, mluvit a pohybovat. Jeho pravá půlka těla však zůstala z velké části ochrnutá.

REGIBASE proto zajistil specializované komplexní vyšetření v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, pro nastavení ojedinělé distanční terapie v domácím prostředí. V rámci testování byla vyšetřena kognitivní kapacita mozku, pro optimální nastavení počítačové kognitivní rehabilitace Rehacom v domácím prostředí, funkce horní končetiny, chůze a stability trupu na tenzometrické desce se softwarovým biofeedbackem Homebalance a řeč. Pro distanční domácí terapii pomocí senzorů a software byl nastaven trénink Rehacom na zlepšení činnosti mozku a Homebalance pro trénink stability a chůze. Pomocí těchto technologií může pacient cvičit doma pod dohledem senzorů a terapeuta se vzdáleným přístupem, aniž by musel dojíždět na rehabilitaci, která nemusí být v dané lokalitě nebo může mít dlouhé čekací časy. Nastavením systému pro domácí terapii se také zvyšuje intenzita a frekvence terapie, kterou by jinak v běžném klinickém prostředí nebylo možné nastavit.

Hardware a software pro počítačovou distanční rehabilitaci zakoupil REGIBASE. Finanční prostředky získal nadační fond díky výtěžku charitativního střeleckého závodů REGI Base Shooting challenge XI.

Děkujeme všem za podporu. č.ú.: 2499805359 / 0100

Pomáháme těm kteří za nás sloužili!

Zdroj: https://www.facebook.com/regibase/photos/a.410578222309070/2443652902334915/?type=3&theater