REGI BASE oslovil mjr. Ing. Vojtěch Bureš, dlouholetý pracovník finančního oddělení Celního úřadu v Prostějově s prosbou o příspěvek na nákup nového odlehčeného invalidního vozíku ARGON. Mjr. Bureš je několik let po těžkém úrazu páteře upoután na vozík a jeho původní dosluhuje.
Během krátké doby se REGI BASE podařilo zajistit celkem 45.083,-Kč z celkové částky 80.083,-Kč. Stále ještě chybí 35.000,-Kč do nákupu nového vozíku.
Velké poděkování patří panu ing. Hanákovi z FTL- First Transport Lines a.s. za zaslaný dar na nákup nového invalidního vozíku.
Pana majora můžete podpořit i vy zasláním daru na účet nadačního fondu REGI Base I.- 249 980 5359 / 0100 s poznámkou „ major Bureš“.


Děkujeme!
Pomáháme těm , kteří za nás sloužili.