V Sobotu 15.12.2018 proběhl poslední letošní charitativní střelecký závod. Děkujeme tímto všem účastníkům, sponzorům a pomocníkům, zejména pak Ing. Alešovi Procházkovi, který všechny střelecké závody pod hlavičkou REGI Base organizuje. Celkem se této komornější shooting challenge zúčastnilo 23 střelců a podařilo se vybrat 14 600 Kč. Děkujeme a těšíme se na vás na střeleckých závodech také v příštím roce.

Na obrázku může být: 1 osoba, stojí a venku