Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se REGI Base zúčastnil besedy studentů s americkým válečným veteránem z Perského zálivu, E. Wayne Searlesem. ,,Poet – Veteran” Wayne píše básně, nejen o svých zážitcích z války. Ke studentům pohovořil i zakladatel nadačního fondu REGI Base I. Hynek Čech.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu profesorovi Šedivému, který se o toto setkání velkou měrou zasloužil.

Na obrázku může být: 2 lidé