Náš nadační fond oslovil major MUDr. Buzek, který sloužil jako chirurg v nemocnici Ministerstva vnitra. V květnu utrpěl nehodu, která zapříčinila rozdrcení levé patní kosti a kosti zánártní. Bohužel následkem úrazu z dřívější doby má omezenou hybnost a sílu v levé ruce a tudíž se velice těžce pohybuje na francouzských holích. Proto se obrátil na REGI Base, zda li bychom mu mohli zapůjčit inovativní chodící berly iWalk. Rádi jsme panu doktorovi vyhověli a přejeme mu rychlou rekonvalescenci.