Dne 16. 2. 2016 proběhla v Kostelci nad Černými lesy akce předání magnet. přístroje LT 99 Maxi panu des. Brychtovi.

Tento válečný veterán pobýval 10 týdnů v RÚ Kladruby, kde se léčil ze střelného zranění ze zahraniční mise na které plnil úkoly AČR . Do komplexu jeho léčby byl zařazen i přístroj pro pulzní magnetoterapii LT 99 Maxi, který vyrábí firma 2EL Nový Bydžov, český výrobce s 25 letou tradicí. Tento unikátní přístroj, na doporučení, byl NF RB zakoupen a jeho vyspělejšího a nákladnějšího bratra jsme dostali od výrobce jako dar do NF RB aby mohl dále pomáhat v léčbě potřebným.

Základní funkcí tohoto přístroje je zlepšení prokrvení v exponované části, což podstatně urychluje procesy hojení. Při propouštění des. Brychty z RÚ bylo ošetřujícím lékařem MUDr. Jeřábkem konstatováno, že sice došlo k výraznému zlepšení během pobytu, ale že je třeba ještě doléčit porotický(prořídlou kost) skelet zraněného místa. Tuto skutečnost k radosti všech potvrdil i svým vyjádřením ortoped MUDr. Vaška z UVN, který na RTG objektivně prokázal zlepšení hojení končetiny.

Nadační fond REGI Base se tedy rozhodl využít nabídky a zakoupit tento přístroj přímo od výrobce a umožnit tak des. Brychtovi doléčení v klidném prostředí jeho domova . Velké poděkování patří přímo majiteli společnosti panu Ing. Antonínovi Lauterbachovi, který přístroj přivezl a osobně předal.