V sobotu 5. 9. 2015 se na střelnici v Olomouci – Lazcích uskutečnil 5. díl charitativních střeleckých závodů REGI Base Shooting Challenge. Projekt podpořilo svou účastí 52 střelců, kteří se jako obvykle museli vyrovnat s jednotlivými stagemi simulujícími reálné situace, do nichž se mohou v životě dostat. Soutěž probíhala dle pravidel LOS.

Pořadatelům i účastníkům přálo tentokrát počasí, bylo příjemných 190 C a místy vysvitlo i sluníčko.

Smyslem a cílem akce je pomoc novodobým válečným veteránům, ale i ostatním, kteří za nás sloužili, tzn. bývalým vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud jejich služební poměr trval minimálně 3 roky, a rovněž jejich rodinným příslušníkům: Střelecké závody se konají dvakrát do roka a výtěžek z dobrovolného startovného je vždy celý věnován vybranému veteránu nebo jeho rodině. Startovné je přímo účastníky vkládáno do transparentního zapečetěného boxu a přímo na místě za přítomnosti nezúčastněných osob je pak z boxu vyjmuto a spočítáno. Ti, jimž je výtěžek určen, si jej přímo na místě osobně přebírají, a každý z účastníků se tak může na místě a na vlastní oči přesvědčit, komu pomáhá. Při posledních závodech činil výtěžek startovného 17.500,- Kč a převzala si jej paní Švehlíková s dcerou Laurou (3 roky), přítelkyně a dcera příslušníka vojenského ozbrojeného zboru Jana Kloze, který tragicky zahynul při plnění služebních povinností.

Jako ve všech předchozích ročnících, i tentokrát byl systém odměňování nastaven tak, že žádný střelec neodešel s prázdnou. První tři umístění střelci v jednotlivých kategoriích mužů a žen obdrželi poháry. Každý z účastníků obdržel navíc po zaplacení startovného jako pozornost od pořadatelů čepici s logem soutěže a slosovatelný lístek, na který mohl vyhrát věcnou cenu, a to bez ohledu na umístění v soutěži.

Tímto bychom chtěli poděkovat našim sponzorům a příznivcům, zejména pak společnostem Pivovar ZUBR, Meopta Přerov, LEX – sdružení na ochranu majitelů práv zbraní, HQH a další.

Příští díl se uskuteční na jaře 2016 na střelnici v Čekanicích. Již nyní zveme všechny naše příznivce. Bližší informace najdete včas na našich webových stránkách.

A nakonec ještě tradiční kolekce fotografií ke stažení pro účastníky závodů: http://uloz.to/x1R5WWFt/rbsch-v-olomouc-web-zip
Heslo: 20150905