V průběhu května se uskutečnily pod hlavičkou RÚ Kladruby dvě pracovní cesty do Izraele, kde jsme navštívili vědecko-výzkumná rehabilitační centra a vývojová robotická pracoviště. Zde jsme diskutovali stav výzkumu, pokroku na poli robotiky a současnou situaci pacientů s poškozením mozku (válečná poranění, úrazy hlavy, stavy po mozkové mrtvici).

 

 

Během jedné z návštěv jsme měli možnost krátce se setkat s velvyslancem ČR v Izraeli panem Ivem Schwarzem, stručně mu představit náš program včetně projektu REGI Base a nastínit možnost spolupráce s izraelskou stranou na tomto poli.

 

 

Praktickým výsledkem obou návštěv bylo uzavření spolupráce s izraelským partnerem na poli klinického výzkumu, vývoje a konstrukce robotických rehabilitačních systémů, který rovněž probíhá v Centru robotické rehabilitace v RÚ Kladruby a kde pacientům slouží rovněž dva robotické přístroje zajištěné REGI Base.

Výsledky spolupráce budou prezentovány na II. Kladrubské neurorehabilitační konferenci s mezinárodní účastí v listopadu 2015.

 

Autorem textu a fotografií je Mgr. Jakub Pětioký, rehabilitační metodolog a koordinátor péče o pacienty se získaným poškozením mozku RÚ Kladruby a člen správní rady Nadačního fondu REGI Base I.

Fotografie velvyslance ČR v Izraeli pana Ivo Schwarze je převzata z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.