Prezentace mezinárodní studie o využití 3D virtuální terapie na Neuroconference and Neural Repair v holandském Maastrichtu

V květnu letošního roku se v nizozemském Maastrichtu uskutečnila pod patronací World Federation of Neurorehabilitation dvoudenní mezinárodní konference „Neuroconference and Neural Repair“ (od neurovědy až po klinickou praxi).

Jejím tématem byly novinky a pokroky v neurovědách, klinickém výzkumu i aplikace nových poznatků do běžné klinické praxe. Důraz byl kladen na sdílení zkušeností z klinických pracovišť a zkušeností z aplikace robotických a pokročilých systémů pro specializovanou neurorehabilitaci.

Hlavní vědecký program obsahoval přednášky a prezentace předních odborníků na neuroplasticitu a neurorehabilitaci, ať už z prostředí teoretického a základního výzkumu či z klinické praxe.

 V paralelním programu probíhaly panelové prezentace jednotlivých klinických a vědeckých pracovišť se zaměřením na fyzické a psychologické aspekty terapie (problémy s nácvikem chůze, kontrolou stability, ovládáním pohybu, podporou rozumových funkcí, tréninkem paměti, koncentrací a strategií s rešením problémů u pacientů s poškozením mozku po traumatu, havárii, mrtvici, při roztroušené skleróze, Parkinsonově syndromu a neuromuskulárních onemocněních).

 Na této konferenci jsme aktivně prezentovali výsledky originální mezinárodní studie Terapie s využitím 3D virtuální terapie. Studie se realizovala s podporou Nadačního fondu REGI Base I. v Praze a v Rehabilitačním ústavu Kladruby ve spolupráci s naším americkým partnerem 3D PremotorSkills.

Během konference jsme navázali nové profesní kontakty s evropskými pracovišti. Někteří jejich zástupci již přijali pozvání na II. Kladrubské Neurorehabilitační Symposium s mezinárodní účastí, které se uskuteční v listopadu a jehož partnerem je i Nadační fond REGI Base I.

Tématem konference budou unikátní robotické a pokročilé systémy pro rehabilitaci a inovativní postupy terapie u pacientů s poraněním mozku prezentované odborníky z České republiky, USA , Izraele a Itálie.

Pozvánku na kladrubské symposium naleznete zde: http://www.rehabilitace.cz/czech/

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Elektropohon k mechanickému vozíku

Vzácná genetická nemoc připoutala četaře Pavla Michala na invalidní vozík. Bývalý člen Hradní stráže je už přes 15 let v plném invalidním důchodu a zhruba