V květnu letošního roku se v nizozemském Maastrichtu uskutečnila pod patronací World Federation of Neurorehabilitation dvoudenní mezinárodní konference „Neuroconference and Neural Repair“ (od neurovědy až po klinickou praxi).

Jejím tématem byly novinky a pokroky v neurovědách, klinickém výzkumu i aplikace nových poznatků do běžné klinické praxe. Důraz byl kladen na sdílení zkušeností z klinických pracovišť a zkušeností z aplikace robotických a pokročilých systémů pro specializovanou neurorehabilitaci.

Hlavní vědecký program obsahoval přednášky a prezentace předních odborníků na neuroplasticitu a neurorehabilitaci, ať už z prostředí teoretického a základního výzkumu či z klinické praxe.

V paralelním programu probíhaly panelové prezentace jednotlivých klinických a vědeckých pracovišť se zaměřením na fyzické a psychologické aspekty terapie (problémy s nácvikem chůze, kontrolou stability, ovládáním pohybu, podporou rozumových funkcí, tréninkem paměti, koncentrací a strategií s rešením problémů u pacientů s poškozením mozku po traumatu, havárii, mrtvici, při roztroušené skleróze, Parkinsonově syndromu a neuromuskulárních onemocněních).

Na této konferenci jsme aktivně prezentovali výsledky originální mezinárodní studie Terapie s využitím 3D virtuální terapie. Studie se realizovala s podporou Nadačního fondu REGI Base I. v Praze a v Rehabilitačním ústavu Kladruby ve spolupráci s naším americkým partnerem 3D PremotorSkills.

Během konference jsme navázali nové profesní kontakty s evropskými pracovišti. Někteří jejich zástupci již přijali pozvání na II. Kladrubské Neurorehabilitační Symposium s mezinárodní účastí, které se uskuteční v listopadu a jehož partnerem je i Nadační fond REGI Base I.

Tématem konference budou unikátní robotické a pokročilé systémy pro rehabilitaci a inovativní postupy terapie u pacientů s poraněním mozku prezentované odborníky z České republiky, USA , Izraele a Itálie.

Pozvánku na kladrubské symposium naleznete zde: http://www.rehabilitace.cz/czech/