Senát Parlamentu České republiky se stal dne 13. listopadu 2014 dějištěm přednášky a diskuse Nadačního fondu REGI Base I. o možnostech robotické rehabilitace pacientů se získaným poškozením mozku.

Nadační fond REGI Base I uspořádal dne 13. 11. 2014 v Senátu ČR přednášku na téma „Výsledky práce neurorehabilitace pacientů – válečných veteránů – se získaným poškozením mozku“. Přednáška se konala pod záštitou a za osobní přítomnosti senátora Jozefa Regece, člena výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost.

Specialista Mgr. Jakub Pětioký, metodolog robotické rehabilitace a odborný poradce REGI BASE, nás seznámil se stavem zdravotnictví v ČR týkající se tzv. rychlé následné rehabilitační a robotické péče o pacienty se získaným poraněním mozku po válečných zraněních, dopravních nehodách, sportovních úrazech apod.

Dále prezentoval unikátní soubor robotické technologie a přístrojů, které již v rutinním provozu užívají pacienti RÚ Kladruby, tj. unikátní robotický rehabilitační přístroj Eksoskeleton, robotický vertikalizační stůl Erigo Pro, robotickou ruku, Lokomat, virtuální trenažér a další, z nichž některé zakoupil a do Kladrub umístil nadační fond REGI BASE I.

Setkání se zúčastnili plk. Eduard Stehlík, ředitel odboru péče o válečné veterány Ministerstva obrany ČR s kolegy, zástupci zdravotních pojišťoven, Nadace Livie a Václava Klausových a představitelé veřejného a podnikatelského života.

MUDr. Jarmila Zipserová, bývalá primářka Sanatoria Klimkovice a odborná poradkyně REGI BASE, prezentovala na případech svých pacientů vynikající výsledky rehabilitační péče v praxi.

Plk. Stehlík vyjádřil za všechny přítomné obdiv a poděkování MUDr. Zipserové a předal jí pamětní medaili a kytici.

Program byl sice naplánován na necelou hodinu, ale na to nikdo z přítomných nebral zřetel a rozproudila se velmi živá diskuze a výměna názorů a poznatků z praxe, a proto po dvou hodinách neplánované diskuse musel zasáhnout pan senátor a příjemné setkání rozpustit.

Na samotný závěr senátor Regec navrhl uspořádat v příštím roce podobnou prezentaci nebo seminář, tentokrát už ale pro celý Senát a širší veřejnost.