se zármutkem sledujeme tragickou ztrátu našich vojáků. Rotmistr David Beneš, četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač, desátník Jan Šenkýř a rotmistr Jaroslav Lieskovan položili životy za nás všechny. Jejich hrdinství, oddaná služba České republice a hlavně víra v lepší a bezpečnější svět nechť nám jsou upřímnou inspirací. Nadační fond REGI Base I se rozhodl věnovat společně s Vámi každému vojákovi smuteční věnec jako pokorné gesto a vyjádření naší úcty a díků. Velice si vážíme Vaší podpory našeho charitativního obchodu a část výtěžku z něho využijeme k vyjádření naší společné spoluúčasti v této smutné chvíli. Věříme, že byste učinili stejně.

JUDr. Jindra Pavlová
Předsedkyně správní rady
Nadační fond REGI Base I