Generální ředitel RÚ Kladruby o spolupráci s REGIBase

Publikujeme článek generálního ředitele Rehabilitačního ústavu Kladruby Ing. Josefa Hendrycha, MBA z aktuálního čísla časopisu Profit, v němž hovoří i o příznivé spolupráci s naším nadačním fondem.

Rehabilitační ústav Kladruby

inovativní partner pro pacienty a klienty

 

Historie a současnost

Rehabilitační ústav se nachází v blízkosti Prahy, na 50. kilometru dálnice D1, exit 49, a je umístěn v zachovalé podblanické přírodě. Byl budován v roce 1939 jako sanatorium k léčení kostní tuberkulózy, za 2. světové války byl dokončen. Od 1. prosince 1947 začíná oficiálně provoz rehabilitačního zařízení, rozrůstá se kladrubský areál, ve kterém se rozvíjí celý rehabilitační program. V dnešní době je Rehabilitační ústav Kladruby odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní celodenní rehabilitační péči pacientům po úrazech a operacích pohybového a nervového systému. Léčbu zajišťuje tým odborníků s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Kapacita ústavu je 260 lůžek, průměrný počet odléčených pacientů je ročně 2000. V roce 2012 oslavil Rehabilitační ústav Kladruby 65. výročí vzniku se statistikou 100 000 odléčených pacientů.

Pozitivní ekonomické výsledky umožňují RÚ Kladruby neustálý rozvoj, projevující se ve snižování nákladů na provoz ústavu investicemi do technologií a zlepšování kvality poskytované péče investicemi do zdravotnických technologií a medicínského know-how. Tyto investice umožňují specializaci na úzce profilové a nedostatkové zdravotní služby.

Rozvojové a pilotní programy jsou devízou a i určitou unikátností RÚ Kladruby v českém prostředí poskytovatelů zdravotní a rehabilitační péče. V rámci specializovaných programů byla zakoupena unikátní zařízení, jako je vysokovýkonný laser s okamžitým účinkem, robotická zařízení high-tech rehabilitace pro pacienty s traumatickým poškozením míchy, mozku i po mozkových infarktech i jiným poškozením. Přístrojová vybavenost high-tech rehabilitace je v Kladrubech na úrovni špičkových specializovaných klinik v Evropě. Investice do lidských zdrojů, podpora zahraničních stáží a spolupráce s předními rehabilitačními zařízeními (Švýcarsko, Izrael a další) vedou k rozšiřování nabídky nových programů, inovativních postupů, k aplikaci netradičních, moderních klinických zkušeností do českého prostředí s přímým důsledkem na kvalitu a efektivitu poskytované péče v RÚ Kladruby.

V roce 2010 byl zahájen jeden z pilotních programů, podle mezinárodní metodiky a standardů zaměřený na pacienty se získaným poškozením mozku. Program byl dokončen v roce 2013, je zaměřený na sledování výkonnosti pacienta, stanovení konkrétních cílů terapie v časovém úseku a progresivní hodnocení pacienta s okamžitou úpravou selektivních rehabilitačních postupů. Inspirací pro tento program byly zahraniční zkušenosti a studium zahraničních metodických postupů odborných  společností, kdy je běžné se bavit o nákladech a účelnosti terapie ve vztahu k preferovaným cílům pacienta. Jednou z nosných myšlenek je plánování a stanovování priorit v rehabilitační terapii, kde se nemluví o návratu zdraví, ale o snižování následné míry omezení zdravotního postižení. Tento selektivní intenzivní rehabilitační úkolový program byl vytvořen pro pacienty se středně těžkým a těžkým postižením po získaném poškození mozku, má kalkulovatelný finanční dopad na další poskytovatele zdravotní péče. Do tohoto programu jsou pacienti zařazováni na základě vstupního testování a spolupráce pacienta. Výsledkem je garance zlepšení i u pacientů, kteří se již v běžné rehabilitační péči dále nezlepšují.

Ve spolupráci RÚ KLADRUBY s nadačním fondem REGI Base bylo začátkem roku 2014 realizováno Centrum komplexní robotické rehabilitace, nejkomplexněji vybavené centrum ve střední Evropě, s nabídkou terapie na Eksoskeletu pro chůzi v prostoru (exoskeletální robotický oblek), pomocí robotické rukavice, stacionárním robotickém zařízení pro nácvik chůze, virtuální reality a PC systémů s biofeedbackem.

Mezi nové realizované programy patří též Manažerský ambulantní program pro časově zaneprázdněné klienty, cílem je rychlá pomoc od bolesti s následným návrhem a realizací ambulantní péče přímo v RÚ Kladruby (nadstandardní přístrojové vybavení a kompletní zázemí regeneračních procedur, včetně rozsáhlé vodoléčby). Novými programy RÚ Kladruby doplňuje nabídku poskytovaných služeb, které jsou nedostatkové na českém trhu, a neustálým tlakem na hodnocení poskytovaného servisu pomáhá zvyšovat kvalitu služeb již zavedených.

Ing. Josef Hendrych, MBA

ředitel RÚ Kladruby

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Lukášek trpí vadou zoubků

Úsměv – zdánlivá drobnost, která bourá bariéry, léčí duši a pomáhá překonávat nejednu těžkou situaci. A právě proto jsme se rozhodli podpořit kpt. Pavlu Jakoubkovou

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V tento den si připomínáme odvahu a obětavost našich válečných hrdinů. Tito stateční muži a ženy bojovali za naši svobodu a mír, často s obrovskými

Speciální židle do koupelny

Nedávno jsme díky vaší pomoci pořídili Simoně, dceři válečného veterána Josefa Mikeše, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, speciální židle do koupelny. Pojďme se

Zakoupení notebooku do školy

Milí přátelé a podporovatelé Nadačního fondu, rádi bychom vám připomněli pozoruhodný příběh Jakuba, který nám ukazuje sílu lidské vůle, odhodlání a solidarity. Jakubova cesta byla