Eksoskeleton vyzkoušel v minulém roce v Cambridge v Anglii sám na sobě veterán Jiří REGI Schams, a to s velkým úspěchem. To zásadním způsobem přispělo k rozhodnutí koupit právě tento systém a umožnit rehabilitaci v ČR a Regiho postavit „na nohy“.

Eksoskeleton je určený pro léčebnou rehabilitaci pacientů v rámci kranioprogramu zaměřeného na pacienty s poraněním páteře, získaným poraněním mozku, po mozkové mrtvici, s dalšími neurologickými postiženími dolních končetin, po zraněních při autonehodách, po válečných zraněních a jiných traumatických příhodách.

Nadační fond REGI BASE I. a partnerská organizace REGI Base Start, o.p.s., navázaly spolupráci s Rehabilitačním ústavem Kladruby na nově vznikajícím projektu Centra komplexní robotické rehabilitace a školícího centra robotické rehabilitace pro pacienty se získaným poškozením mozku. Cílem aktivit „REGI Base“ je zajistit poskytování zdravotní léčebně rehabilitační péče především zraněným českým vojákům, novodobým válečným veteránům, policistům, hasičům a všem členům intergovaného záchranného systému, kteří při plnění služebních povinností utrpěli zranění s následným poškozením mozku. Novou technologii si budou moci vyzkoušet pochopitelně i další „civilní“ pacienti, kteří jsou na vozíku nebo mají poranění mozku.

Předvádění se zúčastní válečný veterán nadpraporčík Jiří „REGI“ Schams, který byl těžce zraněn v roce 2008 v Afghánistánu, kde působil ve speciální jednotce AČR – SOG.

V příštích týdnech přibude do RÚ Kladruby další unikátní robotický systém ze Švýcarska – vertikalizační stůl ErigoPro, robotický stavěcí stůl s integrovanou funkční elektrostimulací. Nové robotické systémy zakoupila REGI Base START, obecně prospěšná společnost.

Veřejnou ukázku Eksoskeletonu s prvním pacientem předvedli zástupci firmy Ekso Bionics™ USA, kteří v dalších týdnech odborně vyškolí první fyzioterapeuty s certifikáty pro tuto vysoce speciální činnost.

Jindra Pavlová
Nadační fond REGI Base I