Rehabilitační ústav Kladruby: Dne 18.3.2014 v13.00 hod. představí Nadační fond REGI Base I. veřejnou ukázku rehabilitace vpraxi na prvním zařízení v ČR robotickém rehabilitačním systému „Eksoskeleton“. Tuto původně vojenskou technologii přiblížila firma Ekso Bionics™ USA civilnímu sektoru spraktickým využitím ve zdravotnictví.

Eksoskeleton vyzkousel vminulém roce v Cambridge v Anglii sám na sobě veteran Jiří REGI Schams, a to svelkým úspěchem. To zásadním způsobem přispělo krozhodnutí koupit právě tento systém a umožnit rehabilitaci vČR a Regiho postavit „na nohy“.

Eksoskeleton je určený pro léčebnou rehabilitaci pacientů vrámci kranioprogramu zaměřeném na pacienty s poraněním páteře, získaným poraněním mozku, po mozkové mrtvici a dalších neurologických postižení dolních končetin; po zraněních při autonehodách, válečných zranění a jiných traumatických příhodách.

Nadační fond REGI BASE I. a partnerská organizace REGI Base Start, o.p.s. navázaly spolupráci sRehabilitačním ústavem Kladruby na nově vznikajícím projektu Centra komplexní robotické rehabilitace a školícího centra robotické rehabilitace pro pacienty se získaným poškozením mozku. Cílem aktivit „REGI Base“ je zajistit poskytování zdravotní léčebně rehabilitační péče především zraněným českým vojákům, novodobým válečným veteránům, policistům, hasičům a všem členům intergovaného záchranného systému, kteří při plnění služebních povinností utrpěli zranění snásledným poškozením mozku. Novou technologie si budou moci vyzkoušet pochopitelně i další „civilní“ pacienti, kteří jsou na vozíku nebo mají poranění mozku.

Předvádění se zúčastní válečný veterán nadpraporčík Jiří „REGI“ Schams , který byl těžce zraněn v roce 2008 v Afghánistánu, kde působil ve speciální jednotce AČR – SOG.

Vpříštích týdnech přibude do RÚ Kladruby další unikátní robotický systém ze Švýcarska – vertikalizační stůl ErigoPro, robotický stavěcí stůl sintegrovanou funkční elektrostimulací. Nové robotické systémy zakoupila REGI Base START, obecně prospěšná společnost.

Veřejnou ukázku Eksoskeletonu sprvním pacientem předvedou zástupci firmy Ekso Bionics™ USA, kteří vdalších týdnech poté odborně vyškolí první fyzioterapeuty scertifikáty pro tuto vysoce speciální činnost.

Jindra Pavlová
Nadační fond REGI Base I