Dobré úmysly a špatné konce: zneužívání jména REGI Base

Nadační fond REGI Base I. se bohužel v posledních měsících stává lákavou hlavičkou pro samozvané akce, s nimiž nemá co dočinění. Dobrá vůle nebo myšlenka neospravedlňuje zneužití jména. Že si někdo usmyslí přispět veřejnou akcí (sbírkou) veteránům, ještě nutně neznamená, že se může zaštítit značkou REGI Base, jakkoli by pak výtěžek skutečně převedl na nadační účet.

Samozvaná dražba

Začalo to na jaře, kdy jistý armyshop – nebudeme jmenovat – vyčlenil nějaké své zboží do dobročinné dražby. Nápad sice REGI Base adresoval, ale aniž by vyčkal na odezvu, dražbu zrealizoval. Pak se vytasil stím, že posílá na účet pár tisíc korun. A ještě se cítil dotčen, když se zástupci nadačního fondu nad jeho postupem podivili.

Neuplynulo mnoho času a našel se další zájemce cosi dražit. Sice REGI Base vyrozuměl, pro změnu se ale cítil dotčen, když byl jeho záměr slušně zamítnut. A proč byl zamítnut? Protože dotyčný potřeboval propagovat své zboží, deklaroval jeho cenu ovšem současně i to, že se spokojí s vydražením zboží za cenu nižší. Inu, to je marketing! Dražitel se ukáže jako společensky zodpovědný, veterány podporující, ale na skutečnou hodnotu pomoci nehledí.

Etické kodexy REGI Base

I proto nadační fond vypracoval etické kodexy pro podobné případy, ať už dobročinné aukce, výtěžky ze startovného na soutěžích, tomboly na plesech a další. Pořadatel, který chce záštitu REGI Base, se musí předem zavázat nejen ke vzájemné marketingové podpoře, ale také třeba nahlásit, kolik bude vybírat, kolik bude vyvolávací cena atp.

Málokdo si patrně uvědomuje, že REGI Base – název a logo – jsou chráněnou značkou. Nemůže je nikde používat bez předchozího souhlasu. Navíc realizací neohlášené sbírky může i porušovat zákon. Přesto takových případů přibývá, snad s tím, jak roste známost a dobré jméno REGI Base. Toto dobré jméno se tak ocitá v ohrožení, aniž by to nadační fond mohl ovlivnit.

Poslední nepříjemnost: sbírka pro Lukáše

Naposledy došlo k nepříjemnému překvapení před pár dny. Zákonný opatrovník a otec Lukáše Hirky po nás požadoval informace a prokázání, jak sbírky z dodatečných akcí navazujících na sbírku „Kámen pro Lukáše“ skončily, nebo zda ještě probíhají, a zda byly peníze poukázány na konto REGI Base za účelem příspěvků na zakoupení rehabilitačního stolu, zkrátka kde tyto peníze skončily.

Jenže o nějakých dodatečných akcích a sbírkách jsme nevěděli zhola nic. Považujeme za nepřípustné, aby Lukášovu rodinu kdokoli klamal s falešným odvoláváním se na REGI Base, a aby tímto způsobem současně na REGI Base parazitoval. Proto činíme následující prohlášení.

Prohlášení

V letních měsících zorganizovali někteří z vás finanční sbírku „Kámen pro Lukáše“, která měla posloužit k zajištění koupě robotického rehabilitačního stolu, který se nadační fond rozhodl zajistit pro Lukáše, a nadační fond poskytl výjimečně nad touto akcí záštitu a bankovní účet.

Vzhledem k tomu, že se organizátoři sbírky odmlčeli, nemáme s nimi žádný kontakt ani informace o tom, zda sbírka (dodatečné sbírky) trvá nebo byla ukončena a s jakým výsledkem, prohlašujeme, že Nadační fond Regi Base považuje všechny sbírky spojené se jménem Lukáše Hirky za definitivně ukončené, a to nejpozději k 15.11.2013, že nepřijímá finanční příspěvky motivované uvedenou akcí (příslušně označené po tomto datu budou vráceny zpět dárcům).

Nadační fond REGI Base prohlašuje, že všechny došlé příspěvky na účet pro akci „Kámen pro Lukáše“ řádně v srpnu t. r. již předal Lukášovi, resp. jeho zákonnému zástupci, neboť se zatím nepodařilo zajistit zakoupení stolu. Stejným způsobem bude naloženo s případnými příspěvky došlými a takto označenými na účet do 15.11.2013.

Nadační fond REGI Base pro budoucnost sděluje, že není cílem nadační činnosti pořádat individuálně motivované sbírky ve prospěch jednotlivců ani poskytovat nad akcemi organizovanými třetími osobami záruky a záštity. Pokud právnická osoba nebo jedinec budou chtít, byť s nejlepšími úmysly, zorganizovat akce, jejichž součástí bude finanční plnění (sbírky, tomboly, hry, loterie apod.), musí tak učinit vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Nadační fond REGI Base I. však velmi uvítá a bude vděčný každému, kdo se rozhodne věnovat jakýkoli finanční dar nebo výtěžek ze své akce na podporu nadační činnosti pro válečné veterány. V těchto případech a dle předchozí písemné žádosti poskytne nadační fond souhlas s užitím ochranné známky „REGI Base“ na propagaci akce. Další podrobnosti o mediální spolupráci dohodneme s pořadatelem dle podmínek a typu akce.

Děkujeme všem kamarádům a příznivcům za pochopení a přejeme do budoucna vše dobré.

JUDr. Jindra Pavlová
Předsedkyně správní rady
Nadační fond REGI BASE I.

SDÍLET:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram

AKTUALITY NADAČNÍHO FONDU REGI BASE I.

Další články

Lukášek trpí vadou zoubků

Úsměv – zdánlivá drobnost, která bourá bariéry, léčí duši a pomáhá překonávat nejednu těžkou situaci. A právě proto jsme se rozhodli podpořit kpt. Pavlu Jakoubkovou

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V tento den si připomínáme odvahu a obětavost našich válečných hrdinů. Tito stateční muži a ženy bojovali za naši svobodu a mír, často s obrovskými

Speciální židle do koupelny

Nedávno jsme díky vaší pomoci pořídili Simoně, dceři válečného veterána Josefa Mikeše, která od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, speciální židle do koupelny. Pojďme se

Zakoupení notebooku do školy

Milí přátelé a podporovatelé Nadačního fondu, rádi bychom vám připomněli pozoruhodný příběh Jakuba, který nám ukazuje sílu lidské vůle, odhodlání a solidarity. Jakubova cesta byla