ReWalkTM

Zařízení

ReWalkTM je zařízení pro využití v rehabiltiačních zařízeních a terapiích. Tato verze ReWalkTM se
nazývá ReWalkTM-I. Zařízení je zatím k dispozici jenom pro insitutcionální potřebu. Připravuje se
uvedení na trh ReWalkTM-P pro osobní potřebu na podzim 2011.
Systém umožňuje paraplegickým pacientům terapeutické benefity, jimiž jsou postavení se na vlastní
nohy, chůze, sednutí, chůze po schodech nahoru i dolu. Vedle nesporných zdravotních a klinických
výhod se pacienti v průběhu výuky, která probíhá v rehabilitačním zařízení, naučí bezpečně používat
zařízení a tím si podstatně zvýšit svoji mobilitu a kvalitu životu. Zvýšení kvalita života a mobility má
samozřejmě i pozitivní implikace na sociální systém.

Cena

ReWalk-I je sestrojen pro víceré pacienty. Jinými slovy je možné ho nastavit tak, aby vyhověl
odlišným požadavkům jednotlivých pacientů (výška, váha, apod.)
Cena jednoho systému je €87.500 a je dodáván s povinným tréninkovým balíčkem jeho cena je
€12.500 pro personál rehabilitačního zařízení, který bude vyškolen jak systém používat. Celkem stojí
zařízení: € 100.000
V ceně je rovněž obsažena technická a edukační podpora v průběhu 12 měsíců v plném rozsahu,
návštěvy trenérů, aktualizace sofware-u, úprava hardware-u, nové možnosti apod.Ceny neobsahují
DPH, daň ani žádné další poplatky, včetně transportního pojištění.

Trénink

Když si instituce pořídí ReWalkTM , izraelský team se dostaví, aby vyškolil a certifikoval personál, který
dl bude se zařízením pracovat. Trénink se skládá zejména z praktických ukázek jak dobře používat
zařízení. V průběhu tréninku se pracuje i s pacienty.
Trénink trvá 3 dny. První den je věnován terapeutovi a technickému pracovníkovi. Druhý den se
pracuje s pacientem, třetí den se procvičuje všechno naučené a je prostor pro vyjasnění nejasností.
Doporučuje se tréninky s pacienty zaznamenat a zaslat výrobci, který může poslat pak komentář o
případných nedostatcích nebo pokroku. To je způsob, jak jsou specialisté v úzkém kontaktu
s klientem. Po 4 až 6 týdnech, případně i dříve se trenéři Rewalku vracejí na tzv. druhou návštěvu na
nějž se diskutuje s rehabilitačními pracovníky a pacienty o pokroku a dalších možnostech.

Další vývoj

Na konec roku 2011 se připravuje ReWalk pro „osobní potřebu“ tzv. ReWalkTM-P.
Bude upraven pro potřeby zákazníka, který se systém naučil používat v rehabilitačním centru nebo
v nemocnici. Cena pro tento typ ještě nebyla určena.
Přiložené video ukazuje paraplegika, který je ochrnutý od roku 1988 (úroveň poškození Th8). Uživatel
ukazuje chůzí, chůzi po schodech nahoru i dolů, sednutí na židli a postavení se.

 

ReWalk and Radi – November 2010.wmv (4,1 MB)

 

Z materiálů poskytnuté firmou BlueOceanSolution s.r.o.