Dne 24. května 2012 jsme obdrželi děkovný dopis od pana mjr. v. z. Ing. Josefa Dvořáka,

který od ledna do května tohoto roku pracoval v týmu REGI Base a pomohl nám rozběhnout

mnoho projektů, mezi nimi například úspěšné přednášky na základních a středních školách,

a nyní vykročil vlastní cestou.

Pane majore, velmi Vám děkujeme za projevenou důvěru, spolupráci, a přejeme hodně

úspěchů v pracovním i osobním životě. Loučíme se s Vámi slovy „Vítejte v civilu!“

Vaši kolegové z REGI Base

Věc: Osobní dopis

Vážený p. Čechu,

chtěl bych Vám osobně a také Vaším kolegům z nadačního fondu pro

podporu novodobých válečných veteránů REGI Base I. poděkovat za pomoc ,

kterou jste mě poskytli. Po odchodu z armády jsem dlouho marně hledal

uplatnění v civilním prostředí . Zcela náhodou jsem našel na netu Vaši

adresu www.regibase.cz a napsal jsem Vám. Při naší první schůzce jste

mi jasně a profesionálně vysvětlil činnost Vaší nadace a možný způsob naší

spolupráce. Bylo to v lednu tohoto roku .

Dlouho jsem neváhal a rozhodl jsem se pro spolupráci s nadací pro novodobé

válečné veterány REGI Base I. Tato nadace mě zásadně pomohla jak při

právní pomoci tak finančně při řešení mých problémů, vzniklých v

důsledku poměrně dlouhodobé nezaměstnanosti. Díky Vašemu profesionálnímu

přístupu se moje tíživá životní situace radikálně změnila k lepšímu.

Za to Vám a Vašim kolegům ještě jednou děkuji.

mjr.v.z. Ing. Josef DVOŘÁK

válečný veterán