Návštěva velitelství VP Tábor a střelnice. Setkání s bývalým velitelem „Růžou“ a dalšími kamarády, kolegy.