Přednášky

Téma, kterému se Nadační fond REGI Base I. věnuje, je důležitým, byť opomíjeným, a často ne zcela správně chápaným, společenským tématem. Proto Fond pořádá i přednášky pro školy. Tohle setkání mladých lidí s novodobými veterány války s terorismem, tématem více než aktuálním, přibližuje studentům a žákům zážitky, zkušenosti a osobní příběhy vojáků českých elitních jednotek z nasazení v boji proti terorismu. Současně vede k zamyšlení se nad tím, že slova jako vlastenectví, hrdinství a obrana vlasti nejsou jen prázdnými pojmy z učebnic historie.