Pomoc válečným veteránům

Nadační fond REGI Base I. byl založen v roce 2011 s cílem pomáhat zraněným novodobým válečným veteránům. Teprve později se rozšířil o pomoc hasičům a policistům. Škála služeb, kterou je schopen zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. Nadační fond dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory.

A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže!