REGI BASE Shooting Challenge II., 12.4.2014, Čekanice u Tábora

25.08.2014 16:31
Závodů se účastnilo cca 50 střelců. Složení střílejících bylo různorodé, od úplných začátečníků s čerstvými zbrojními průkazy až po střelecké matadory v LOS střelbě.
Jednotlivé stage byly tvořeny tak, aby simulovaly reálné situace, a každý ze střelců je musel řešit podle svého uvážení tak, jak by je řešil v běžném životě. 
REGI Base se touto akcí snažilo opět přiblížit a pomoci těm, kteří za nás sloužili (což je ostatně základní myšlenka a koncepce našeho projektu), a nejen to: Udělalo i další krok a rozhodlo se nyní pomoci pozůstalým rodinám po lidech, kteří neváhali položit svůj život pro bezpečnost nás všech. Rozhodli jsme se pořádat jednotlivé akce po celém území republiky a vždy v daném kraji nebo okrese vybrat konkrétní osobu či rodinu, na jejíž podporu bude akce pořádána. Poslední akce se uskutečnila na Táborsku, a proto byla vylosována rodina policisty Radka Votruby, přičemž podkladem pro losování byl seznam poskytnutý příslušným okresním ředitelstvím policie.
Cílem projektu je, aby si všichni lidé, kterým nejsou lhostejné osudy druhých, přišli zastřílet, strávit příjemné odpoledne netradičním způsobem a touto formou vyjádřili svou podporu a pomoc cílům našeho projektu a aby tím současně uctili památku svých kamarádů a přátel nebo prostě jen vyjádřili svou ochotu pomoci jejich rodinám. 
Střelecká komunita je jedna velká rodina a my jsme letos již poněkolikáté nechtěli po členech této rodiny nic jiného, než aby přijeli dělat to, co je baví . 
Příští akce nás opět zavede na Moravu a tentokrát bude určena na podporu rodin po hasičích, kteří zahynuli v souvislosti s plněním služebních povinností. I tentokrát bude rodina určena losem a i tentokrát bude výběr probíhat podle shodného klíče. Losováno bude z rodin, jejichž seznam poskytnou příslušné orgány hasičského sboru.
Na myšlenku zapojit do této akce i příslušníky z řad hasičů nás přivedla návštěva delegace Dobrovolných Hasičů z Dolní Lomné, kteří se zcela náhodou dověděli o našem projektu a sami iniciovali sbírku nejen mezi sebou, ale zapojili do ní všechny občany v obci. Ještě jednou bychom jim rádi za jejich příspěvek poděkovali. Hluboce se skláníme před jejich projevem solidarity a úcty k lidskému životu. 
Vybraná částka startovného činila 17.200,- Kč. Dále byla vybrána částka 600,- Kč na 6. Stage, která byla zcela mimo závod a na níž si každý ze soutěžících mohl přikoupit pokus o zlepšení. Částka 17.800,- Kč byla v úvodu vyhodnocovacího ceremoniálu slavnostně předána pí. Votrubové. V průběhu ceremoniálu pak účastníci závodu spontánně uspořádali další sbírku, v průběhu které bylo vybráno 2.500,- Kč. A nakonec částka vybraná hasiči z Dolní Lomné činila 5.500,- Kč. I tyto peníze obdržela paní Votrubová. 
V jednotlivých kategoriích byla vyhodnocena následující místa:
kategorie ženy 1. místo
kategorie muži 1.- 10. místo 
kategorie ozbrojené složky 1.- 3. místo 
Každý, kdo se umístil na vyhodnoceném místě, obdržel pohár a tričko s logem projektu. Všechny další ceny byly losovány a každý ze závodníků si odnesl něco málo dárkových předmětů. 
Velký dík patří také sponzorům, bez kterých by se celá tato akce nemohla konat.

FOTOGALERIE