Reakce profesora z OA Kollárova

18.06.2012 17:00

"Bylo to naprosto vynikající setkání!!! Mělo obrovský dopad mezi studenty, ale rovněž mezi vyučujícími. Musím říci, že nás toto téma zcela pohltilo. Bylo skvělé, že studenti se chtěli ještě po besedě další dny o tomto tématu bavit - zajímali se, přemýšleli nahlas. Výkon přednášejícího byl mimořádný, mluvil jasně, jednoznačně, se zdravou dávkou vlastenectví a nadšení pro věc. Uplatnil mimořádný talent posluchače strhnout a zaujmout. Chci jednoznačně říci, že bychom z těchto besed v naší škole rádi udělali tradici!"

Děkujeme a s pozdravem!!!

Pavel Fiala