Přednáška na Vyšší odborné škole ekonomické a Obchodní akademii Kollárova 5 na Praze 8

02.05.2012 12:00

Ani přes teplotní návaly v posledních dnech naše činnost neustává. Dnes 2. 5. 2012 se konala dvoj-přednáška na Vyšší odborné škole ekonomické a Obchodní akademii Kollárova 5 na Praze 8.

Zatímco čtvrté ročníky podstupovaly zkoušku dospělosti, mladší třetí ročníky se účastnily přednášek. Téma přednášek bylo stejné jako u těch přechozích: rozklíčování pojmu terorismus v kontextu západní společnosti; přiblížení rozdílnosti kultur nejen na základě víry; konkrétní příklady projevů terorismu a v neposlední řadě popis současné situace ve světě. Všechny tyto informace jsou totiž nezbytné, aby si člověk mohl udělat představu nejen o životě a práci profesionálního vojáka, ale aby vůbec pochopil význam a důležitost našeho členství v rámci NATO.

Díky zájmu studentů i samotných pedagogů se spíše než o přednášku jednalo o moderovanou diskuzi. Dotazy padaly téměř od samotného začátku akce až do jejího konce. Nejčastější otázky byly na charakter a náročnost povolání profesionálního vojáka. A protože i voják je jen obyčejným člověkem, přišla řada také na osobní otázky: Jak se člověk cítí při ostrém nasazení? Jak celou situaci vnímá rodina? Proč se člověk vůbec rozhodne pro vstup do AČR? Změnila doživotní zranění a ztráta blízkých přátel ve válce rozhodnutí vstupu do AČR? Kde se člověk ocitne po ukončení činné služby? A neboť se jednalo o přednášku ´Novodobí veteráni války s terorismem – pravdivé příběhy´, byly odpovědi nejen upřímné a pravdivé ale někdy i smutné. Silným momentem bylo, když jedna z posluchaček prozradila, že jeden z jejích blízkých se chystá na misi, kde působil i náš novodobý válečný veterán.

Obavy z neznámého a starost o blízké jsou společné všem rodinám, jejichž členové jsou ostře nasazeni. O to více zaráží, jak velmi málo se o těchto hrdinech dozvídáme z medií, nemáme o nich téměř žádné informace a ve společnosti se o nich téměř nemluví. Například víte, kolik českých vojáku padlo v Afganistánu? Kolik českých vojáků bylo zraněno? To jsou všechno fakta, která by měl každý občan znát, protože tito muži nebojují pro své vlastní potěšení, ale pro bezpečí a lepší svět nás všech. Studenti Obchodní akademie odpovědi již znají a věříme, že poznali i něco málo z ´utajovaného´ zákulisí.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali vedení školy za vstřícné přijetí, pedagogům za skvěle připravené studenty a samotným studentům za jejich zájem a empatii. Budeme se těšit na shledanou!

Ps: omluvte prosím sníženou kvalitu fotek. Fotíme zásadně bez blesku, abychom při přednášce nerušili