Přednáška na Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého

04.04.2012 00:00

 

Ve středu 4. dubna 2012 se uskutečnila první přednáška na Soukromém gymnáziu Josefa Škvoreckého v Praze. 

 

Se studenty přišel diskutovat jeden z novodobých válečných veteránů. Připravil si pro ně powerpointovou  prezentaci a přinesl maketu zbraně, kterou čeští vojáci na misích používají a kterou studenti podrobně prozkoumali.

 

Ukázalo se, že posluchači dvou nejvyšších ročníků gymnázia mají na složitá témata vlastní názory i perfektní všeobecný přehled. Na tom má jistě svůj podíl pan profesor novodobých dějin, který se studenty o problematice mezinárodních vztahů již předem diskutoval a přednášky se společně s paní ředitelkou gymnázia zúčastnil. 

 

Přednáška byla velmi poutavá, měla spád a švih. Na začátku uvedl přednášející do souvislostí události jako vstup ČR do NATO a povinnosti z něj vyplývající, útoky z 11. září. Vysvětlil, jak je chápán pojem terorismus a jak se v praxi projevuje, jaké úkoly dostávají speciální jednotky armády ČR a jak těžké je bojovat proti neviditelnému nepříteli. Dalšími tématy, kterých se dotkl a které byly živě diskutovány v následné debatě, byl postoj české veřejnosti k policistům, hasičům a armádě a aktivity nadačního fondu REGI Base.

 

Informace promítané na plátně střídaly autentické obrázky z míst bojů v Afghánistánu a Iráku a přednášející vše dokresloval vlastními zážitky, které během účasti na misích se svými kamarády prožil. Právě v autentičnosti jeho vyprávění byl bezpochyby největší přínos přednášky, která měla několik velmi silných momentů.

 

Do diskuze po přednášce se zapojili studenti, které zajímal zejména život vojáků na základnách a během výjezdů, jaká je cesta mladého kluka do armády ČR, jaký výcvik absolvují členové teroristických organizací a došlo i na konspirační teorie. Studenti se nebáli vystoupit i s konfrontačními názory, které uměli velmi dobře formulovat a podložit argumenty.

 

Přednáška se díky velkému zájmu diskutujících protáhla z původních 45 na 90 minut.

 

Velký dík patří nejen realizačnímu týmu REGI Base, ale zejména vedení Soukromého Gymnázia Josefa Škvoreckého, které poskytlo prostor pro přednášku a v neposlední řadě studentům za jejich zájem a ochotu zamyslet se a diskutovat. Dlouhý potlesk na konci přednášky patřil nejen českým vojákům, ale všem, kteří si uvědomují, že svět za našimi hranicemi může být složitější a nebezpečnější, než si běžně připouštíme.