Změna v týmu REGI Base

25.05.2012 11:47

 

Dne 24. května 2012 jsme obdrželi děkovný dopis od pana mjr. v. z. Ing. Josefa  Dvořáka,

který od ledna do května tohoto roku pracoval v týmu REGI Base a pomohl nám rozběhnout

mnoho projektů, mezi nimi například úspěšné přednášky na základních a středních školách,

a nyní vykročil vlastní cestou.

Pane majore, velmi Vám děkujeme za projevenou důvěru, spolupráci, a přejeme hodně

úspěchů v pracovním i osobním životě. Loučíme se s Vámi slovy "Vítejte v civilu!"

Vaši kolegové z REGI Base

 

 

Věc: Osobní dopis

Vážený p. Čechu,

 

chtěl  bych  Vám  osobně a také  Vaším kolegům z nadačního fondu pro

podporu  novodobých  válečných veteránů  REGI Base I. poděkovat za pomoc ,

kterou jste mě  poskytli. Po odchodu  z armády jsem dlouho marně  hledal

uplatnění v civilním  prostředí . Zcela náhodou jsem našel na netu Vaši

adresu  www.regibase.cz a napsal  jsem  Vám. Při  naší  první  schůzce jste

mi  jasně a profesionálně  vysvětlil činnost  Vaší  nadace  a možný  způsob naší

spolupráce. Bylo to v lednu tohoto roku .

Dlouho jsem neváhal a rozhodl jsem se pro spolupráci s nadací pro novodobé

válečné veterány REGI Base I. Tato  nadace     zásadně pomohla  jak při

právní   pomoci  tak  finančně  při  řešení mých  problémů,  vzniklých v

důsledku  poměrně  dlouhodobé nezaměstnanosti. Díky  Vašemu  profesionálnímu

přístupu  se  moje tíživá  životní  situace radikálně  změnila k lepšímu.

Za to Vám a Vašim  kolegům  ještě jednou  děkuji.

 

mjr.v.z. Ing. Josef  DVOŘÁK

válečný  veterán