Military Weekend - září 2014 - Tábor Jitřenka Zelená Lhota

26.09.2014 16:41
REGI BASE v rámci projektu „REGI Base Shooting Challenge“ vytvořila další podprojekt: REGI BASE Military Weekends
 
Pod hlavičkou tohoto projektu jsme oslovili několik dětských táborů s nabídkou vytvoření zábavného dne, jehož smyslem bylo ukázat dětem dovednosti, dnes téměř zapomenuté a zcela jistě opomíjené, které jejich rodiče či spíše možná už babičky a dědečci získávali v rámci tzv. branné výchovy. A tak jsme tento projekt pojali jako novodobý Partyzánský samopal a Hon na lišku. 
 
Opětovně jsme navštívili dětský pionýrský tábor Jitřenka, na který si nás děti pozvaly, abychom jim již poněkolikáté přijeli zpestřit volný čas. 
 
Od rána si všichni zdokonalovali fyzickou kondici pod vedením instruktorů izraelského stylu boje KRAV MAGA (IKMF), kde se učili účinným způsobem chránit sebe a své blízké při možných reálných situacích, reálně hrozícím nebezpečí či napadení. 
 
Odpolední blok byl věnován venkovním aktivitám, i když počasí již bylo nevlídné, podzimní. Jednotlivé oddíly dětí měly nyní kombinaci kulturního vyžití a znalostních cvičení. Jako první byly oddíly proškoleny v takových disciplínách, jako je například topografie atd., každý z účastníků si vyzkoušel své střelecké umění, tentokrát na laserové střelnici. 
 
Poté všichni vyrazili k plnění jednotlivých úkolů na čas. Trať měla cca 2 km, na kterých bylo rozmístěno 5 stanovišť, kde závodníci museli prokázat své vědomosti - rozeznávat stopy zvířat, určovat topografické znaky, umět se orientovat podle azimutu, rozeznat stromy podle listů apod. 
 
Den byl zakončen slavnostním ceremoniálem, při němž každý z účastníků obdržel certifikát o úspěšném absolvování „Branného dne“.
 
Pokud znáte ve svém okolí někoho kdo pořádá dětské tábory nebo jste přímo pořadatelem – organizátorem takovéhoto tábora a pokud byste měli zájem o uspořádání podobného dne, neváhejte nás kontaktovat, přijedeme, zabavíme, připomeneme zapomenuté, naučíme nepoznané. Podstatné je, že vás to bude stát pouze strávený čas, akce je bezplatná.
 
 
 
Celý projekt je realizován za velké podpory „Nadace O2“, které tudíž patří náš dík.