Military Weekend - červenec 2014 - Skautský tábor Ostrava

26.09.2014 01:42
REGI BASE v rámci projektu „REGI Base Shooting Challenge“ vytvořila další podprojekt: REGI BASE Military Weekends
 
Pod hlavičkou tohoto projektu jsme oslovili několik dětských táborů s nabídkou vytvoření zábavného dne, jehož smyslem bylo ukázat dětem dovednosti, dnes téměř zapomenuté a zcela jistě opomíjené, které jejich rodiče či spíše možná už babičky a dědečci získávali v rámci tzv. branné výchovy. A tak jsme tento projekt pojali jako novodobý Partyzánský samopal a Hon na lišku. 
 
Dalším, kdo využil naší nabídky, byl Skautský tábor Ostrava. Tábor se nacházel v blízkosti města Ostravy a jeho osazenstvo tvořilo cca 25 dětí ve věkovém rozpětí 8 - 17 let a jejich praktikanti a vedoucí.
 
Celý den proběhl pod našim vedením. Dopoledne bylo věnováno procvičování zásad první pomoci – děti se nejprve stručně teoreticky seznámily se základy a poté si vše prakticky procvičili na modelových situacích, které je mohou potkat v běžném životě, a na těch nejběžnějších typech poranění - zapadlý jazyk, zlomeniny, uštknutí hadem a podobně.
 
Po výborném obědě a troše odpočinku jsme pokračovali disciplínami, které si ti starší pamatují ze závodů branné zdatnosti: 
  • Topografie – zde si děti vyzkoušely své znalosti ve čtení mapy a orientace v papírových mapách, použití buzol, kompasů, znalosti orientace v terénu bez použití technických prostředků. 
  • Přednáška na téma zbraně v civilním sektoru, seznámení se s právy a povinnostmi držitelů střelných zbraní a bezpečného chování v blízkosti střelných zbraní. 
Celý den byl zakončen tradičním opékáním špekáčků a slavnostním ceremoniálem, při němž každý z účastníků dostal certifikát o úspěšném absolvování „Branného dne“. 
 
 
Pokud znáte ve svém okolí někoho kdo pořádá dětské tábory nebo jste přímo pořadatelem – organizátorem takovéhoto tábora a pokud byste měli zájem o uspořádání podobného dne, neváhejte nás kontaktovat, přijedeme, zabavíme, připomeneme zapomenuté, naučíme nepoznané. Podstatné je, že vás to bude stát pouze strávený čas, akce je bezplatná.
 
 

Celý projekt je realizován za velké podpory „Nadace O2“, které tudíž patří náš dík.