Military Weekend - 9. 7. 2014 - Tábor Jitřenka Kdyně

26.09.2014 02:05
REGI BASE v rámci projektu „REGI Base Shooting Challenge“ vytvořila další podprojekt: REGI BASE Military Weekends.
 
Pod hlavičkou tohoto projektu jsme oslovili několik dětských táborů s nabídkou vytvoření zábavného dne, jehož smyslem bylo ukázat dětem dovednosti, dnes téměř zapomenuté a zcela jistě opomíjené, které jejich rodiče či spíše možná už babičky a dědečci získávali v rámci tzv. branné výchovy. A tak jsme tento projekt pojali jako novodobý Partyzánský samopal a Hon na lišku. 
 
Jako jeden z prvních využil naší nabídky příměstský tábor Jitřenka Kdyně. Osazenstvo tábora tvořilo cca 20 dětí ve věkovém rozpětí 9 – 14 let, dále praktikanti a vedoucí.  Celý den proběhl pod našim vedením. Vedoucí se stali jen staršími kamarády táborníků a spolu se svými svěřenci propadli zápalu boje. 
 
Dopolední blok byl zaměřen jednak na teorii a následně ovšem na praktické ukázky poskytnutí první pomoci v situacích, do nichž se můžeme běžně dostat. Poté jsme doplnili síly u výborného oběda a trošku relaxovali v rámci poledního odpočinku.
 
Odpolední blok pak opravdu připomínal dávno zapomenutou soutěž O partyzánský samopal a byl zasvěcen disciplínám běžným při soutěžích branné zdatnosti: 
  • Střelba ze vzduchových zbraní – každý z účastníků si pod dohledem zkušených střeleckých instruktorů sám vyzkoušel, jak se se vzduchovou zbraní zachází a mohl se přesvědčit, že to je zcela něco něco jiného než počítačová hra. Kdo byl šikovný, mohl si sestřelit ze špejle i malou sladkost. 
  • Survival – zde se děti seznámily se základy orientace v terénu a rovnou si čerstvě nabité znalosti vyzkoušely v praxi, naučili se připravovat si jídlo doslova v polních podmínkách a dokonce ze surovin, které si samy získali v přírodě. V tomto případě jim odměnou za vynaložené úsilí bylo samoohřevné jídlo, které jsme získali jako sponzorský dar.
Poslední blok byla modifikace známé branné hry „Hon na Lišku“, samozřejmě přizspůsobená věku a schopnostem účastníků. Závodníci museli hledat indicie, které jim pak mimo jiné ukázaly cestu k dalšímu stanovišti. Na každém stanovišti plnili úkoly, jako např. střelbu z praku na cíl, identifikaci stop zvířat, střelbu airsoftovou zbraní na balonek a podobně. Největší úspěch mělo hledání zamaskované osoby v porostu. Družstva plnila veškeré úkoly na čas.
 
Tečkou za branným dnem bylo tradiční opékání špekáčků. Tomu předcházel slavnostní ceremoniál, při němž každý z účastníků dostal certifikát o úspěšném absolvování „Branného dne“. 

<>  

Pokud znáte ve svém okolí někoho kdo pořádá dětské tábory nebo jste přímo pořadatelem – organizátorem takovéhoto tábora a pokud byste měli zájem o uspořádání podobného dne, neváhejte nás kontaktovat, přijedeme, zabavíme, připomeneme zapomenuté, naučíme nepoznané. Podstatné je, že vás to bude stát pouze strávený čas, akce je bezplatná.
 
 
 
Celý projekt je realizován za velké podpory „Nadace O2“, které tudíž patří náš dík.