Military Weekend - 23. 7. 2014 - Tábor Jitřenka Zelená Lhota

26.09.2014 01:13
REGI BASE v rámci projektu „REGI Base Shooting Challenge“ vytvořila další podprojekt: REGI BASE Military Weekends
 
Pod hlavičkou tohoto projektu jsme oslovili několik dětských táborů s nabídkou vytvoření zábavného dne, jehož smyslem bylo ukázat dětem dovednosti, dnes téměř zapomenuté a zcela jistě opomíjené, které jejich rodiče či spíše možná už babičky a dědečci získávali v rámci tzv. branné výchovy. A tak jsme tento projekt pojali jako novodobý Partyzánský samopal a Hon na lišku. 
 
Jako první využil naší nabídky pionýrský Tábor Jitřenka Zelená Lhota. Tábor se nachází na okraji obce Zelená Lhota přibližně 30 Km od Klatov. Osazenstvo tvořilo cca 40 dětí ve věkovém rozpětí 12 – 17 let  a jejich praktikanti a vedoucí. 
 
Celý den probíhal pod naší taktovkou, a proto si i vedoucí dokázali užít den bez nutnosti organizovat a naopak se sami ocitli v postavení í účinkujících. Od rána si všichni zdokonalovali svou fyzickou kondici pod vedením instruktorů izraelského stylu boje KRAV MAGA (IKMF). Děti byly rozděleny do dvou skupin podle věku. Obě skupiny se v tomto cvičebním bloku učili podle fyzických možností a dispozic účinným způsobem chránit sebe a své blízké při možném reálném nebezpečí či napadení.
 
Po tomto dopoledním sportovním vyžití následoval výborný oběd a pak zasloužený čas na odpočinek.
 
Odpolední blok byl věnován dnes již zapomenutým disciplínám, které bývali součástí závodů branné zdatnosti. Všichni účastníci prošli několika body, na kterých se vždy seznamovali s různými pozapomenutými činnostmi. 
  • Střelba ze vzduchových zbraní – každý z účastníků si pod dohledem zkušených střeleckých instruktorů sám vyzkoušel, jak se se vzduchovou zbraní zachází a mohl se přesvědčit, že to není tak jednoduché jako v počítačových hrách. Odměnou jim pak byla malá sladkost, která byla připevněna na špejli, kterou ovšem děti musely nejprve sestřelit.
  • Topografie – zde si děti vyzkoušely dovednost čtení z mapy a orientace v papírových mapách, použití buzol, kompasů i orientaci v terénu a porostech bez použití technických prostředků.
  • Praktická výuka a ukázky přípravy pokrmů bez vymožeností dnešní doby - praktické způsoby úprav pokrmů na ohni, příručních vařičích na tuhé podpalovače (určené pro nepříznivé a extrémní podmínky), využití fauny a flóry k obživě. Bonusem byla v tomto případě příprava samoohřevného jídla, které jsme získali jako sponzorský dar.
  • Přednáška na téma zbraně v civilním sektoru, seznámení se s právy a povinnostmi držitelů střelných zbraní a bezpečného chování v blízkosti střelných zbraní. 
Tečkou za branným dnem bylo tradiční opékání špekáčků. Tomu předcházel slavnostní ceremoniál, při němž každý z účastníků dostal certifikát o úspěšném absolvování „Branného dne“. 
 
Pokud znáte ve svém okolí někoho kdo pořádá dětské tábory nebo jste přímo pořadatelem – organizátorem takovéhoto tábora a pokud byste měli zájem o uspořádání podobného dne, neváhejte nás kontaktovat, přijedeme, zabavíme, připomeneme zapomenuté, naučíme nepoznané. Podstatné je, že vás to bude stát pouze strávený čas, akce je bezplatná.
 
 
Celý projekt je realizován za velké podpory „Nadace O2“, které tudíž patří náš dík.