Regiho odchod zarmoutil stovky lidí

Zpráva o úmrtí Jiřího Schamse zasáhla mnoho lidí, pro které se Regi stal zdrojem síly, životní energie a inspirací. Známí i neznámí lidé spontánně vyjadřovali svůj smutek nad předčasným odchodem Jiřího na sociálních sítích a zasílali své kondolence a vzpomínky i do redakční pošty. V oněch slovech je často zmiňována Jiřího zarputilost, odhodlání nikdy se nevzdat, bojovat proti nepřízni osudu.

 

Děkuji Regimu,

je pro mě zdrojem inspirace a nezlomné vůle. Ještě jednou díky, díky všem kamarádům, známým a hlavně rodině - mamince, všem kteří v těžkých chvílích Regimu pomáhali vrátit se do života. Máte můj respekt, jste bojovníci!

Upřímnou soustrast

Jakub Koníček

 

Dozvěděl jsem se o tom, že Jiří zemřel. Poznal jsem ho, když v roce 2013 odstartoval můj běh pro charitu. Byl to hodně inspirativní člověk, nikdy na něj nezapomenu.

Tim Voase

Deputy Head of Mission, British Embassy, Prague

 

Vážená paní předsedkyně,

jsem velmi zasažen Regiho smrtí. Cítím povinnost projevit upřímnou soustrast rodině a dát najevo, jak moc ve mně tento člověk, kterého jsem potkal pouze jednou v životě, zanechal.

Marek Dobiáš

 

Dobrý den Hynku,

právě jsem se dozvěděla o úmrtí Jiřího Regi Schamse. Hluboce mne to zasáhlo, neboť by mne nikdy v životě nenapadlo, že na tohoto statečného bojovníka v životě číhá tato zákeřná nemoc.

Vzpomínám si na jeho statečnost, entusiasmus, se kterým procházel léčením v Rusku, kdy jsme všichni měli zprávy od jeho lékařů i spolupacientů, s jakým každodenním zápalem, elánem a s nasazením všech sil se snaží odolávat následkům zranění z Afghanistánu.

Ráda bych vyjádřila svoji nejhlubší soustrast s úmrtím Jiřího Vaším prostřednictvím mamince a rodině a samozřejmě i Vám osobně a všem kolegům, kteří jste Jiřímu byli nablízku.

S úctou,

Hana Petrechová

ředitelka kanceláře

ČSOK - obchodní komora

 

Vážení,

Vyjadřuji hluboký smutek a upřímnou soustrast s odchodem Jiřího "Regi" Schamse jeho rodině, blízkým a kamarádům. Sledoval jsem vždy s velkým obdivem jeho život, činy a snahu o zlepšení zdravotního stavu.

Čest jeho hrdinství ve službě i poté!

Čest jeho památce, nechť odpočívá v pokoji!

Děkujeme velmi pěkně všem blízkým, kamarádům a lékařům, kteří mu pomáhali.

Hodně štěstí a síly všem v RegiBase!

Je mi líto, že se z pracovních důvodů nemohu zúčastnit rozloučení dne 15.ledna tohoto roku.

Miroslav Kehár

 

Za celý tým Cerebra přijměte upřimnou soustrast s úmrtím pana Schamse. Zpráva nás moc překvapila, všichni jsme mu drželi palce. Je nám to moc líto. Odevzdejte prosím naši účast v zármutku i jeho rodině.

Mgr.Dana Kollárová

ředitelka

CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin