Rehabilitace pomocí hypnózy

Rehabilitace pomocí hypnózy

Nejznámější český mentalista a hypnotizér Jakub Kroulík při rehabilitaci pomocí hypnózy s veteránem Attilou Fabián. Attilu jsme navštívili u něj doma, kde se mu Jakub zhruba tři hodiny intenzivně věnoval. Výhodou rehabilitace pomocí hypnózy je naučení se jiného...

Aide à la réhabilitation HOMEBALANCE

pompier blessé Robert, qui a été loué pour une utilisation à long terme de HOMEBALANCE d'aide à la réhabilitation spéciale. Cet outil de réadaptation utilisé pour pratiquer des habiletés motrices développées par des experts à CTU. REGI BASE acheté, pour aider les, qui pour nous ...
REGI BASE I. & Ježíškova vnoučata

REGI BASE I. & Ježíškova vnoučata

Le samedi, 16.12. se nadační fond REGI BASE I zapojil do projektu Ježíškova vnoučata, kdy v rámci projektu umožnil splnit vánoční přání panu Jaroslavovi, který se chtěl po padesáti letech proletět ve vrtulníků. Pan Jaroslav během své základní vojenské služby utrpěl...
REGI BASE nemá hranice.

REGI BASE nemá hranice.

Na naši nadaci se s žádostí o pomoc obrátil první americký válečný veterán. Eldrige W.G. Searles, qui a vécu 18 ans à Klatovy avec une femme tchèque 2 enfants. Eldrige sloužil 11 années dans l'armée des États-Unis, nejdříve u ženistů a následně byl přiřazen k...