Změna v týmu REGI Base

Změna v týmu REGI Base

Dne 24. května 2012 jsme obdrželi děkovný dopis od pana mjr. v. z. Ing. Josefa Dvořáka, který od ledna do května tohoto roku pracoval v týmu REGI Base a pomohl nám rozběhnout mnoho projektů, mezi nimi například úspěšné přednášky na základních a středních školách, a...
Slavnosti svobody za Plazou

Slavnosti svobody za Plazou

Přinášíme vám fotoreportáž ze Slavností svobody v Plzni konané o víkendu. Čestným hostel oslav byl dne 5.5. nadpraporčík Jiří Schams alias Regi. Díky patří nejen všem lidem podílející se na připravách, ale především pak panu Michalu Kindlovi a jeho firmě A.C.W....