Spolupráce s Mgr. Tomášem Rychnovským

Založen nadační fond REGI Base

Založen nadační fond REGI Base pro pomoc novodobým válečným veteránům. S osobním souhlasem nadpraporčíka v. v. Jiřího Schamse (SOG) pojmenován po jeho přezdívce Regi