REGI MOBIL

Nadační fond REGI Base I. opět naplnil svoje motto: "Pomáhame těm, kteří za nás sloužili." a dohodl speciální veteránský tarif s významným českým operátorem a to za 495,- Kč měsíčně za neomezené volání do všech sítí + 200 SMS v ceně tarifu.

Po vyplnění čestného prohlášení Vám bude zaslán 10-místný kód a instrukce, kde a jak si tento nejlevnější tarif v ČR objednat. Speciální 10-místný kód můžete využít celkem 6x, tzn. pro své rodinné příslušníky, známé, atd. Vše za stejnych podmínek, jako máte Vy.

Vyplňte prosím následující online formulář.

Upozornění

Prohlašuji, že můj služební poměr trval minimálně 3 roky (netýká se válečných  veteránů).

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých výše vyplněných osobních údajů správcem: Nadační Fond Regi Base I, se sídlem Konviktská 291/24, Praha 1, 110 00,  IČ:  248 31 123 pro účel stanovený níže. S účelem shromažďování, uchování a zpracování mých osobních údajů jsem byl seznámen, všechny mnou vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů: V souladu s § 5 zák.č. 101/2000 Sb. jsou všechny výše poskytnuté údaje shromažďovány a zpracovávány pro účely získání 10 místného aktivačního kódu k tarifu REGI MOBIL za 495,- Kč / měsíčně volání neomezeně a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Údaje mohou být užity správcem pro statistické účely pro vnitřní potřebu správce.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

V Praze dne 1.5.2013

Bc.Hynek Čech v.z.
místopředseda správní rady, Nadační fond Regi Base I.

Ke stažení

Leták REGI MOBILE.pdf (968,8 kB)