Výstavba REGI Base I. Svémyslice (zahájení 2011)

Cílem nadačního fondu je výstavba jedinečného a prvního svého druhu odborného zařízení, které nabízí komplexní péči (ucelenou rehabilitaci) novodobým válečným veteránům s tělesným postižením a účelně propojuje všechny aktivity v oblasti sociální, zdravotní (psycholog, teolog, logopedická ordinace atd.) a kulturně vzdělávací. Interdisciplinární přístup umožní vytvořit funkční systém ucelené rehabilitace opírající se o odpovědnou týmovou spolupráci, na níž budou významně participovat nejen klienti, ale i rodinní příslušníci a přátelé.

Komplex bude zahrnovat nejen léčebnou část, která bude mít ty nejšpičkovější a nejmodernější zdravotnická zařízení, nástroje a postupy v rámci rehabilitace a rekonvalescence. Součástí budou i bytové jednotky pro dlouhodobě léčené klienty, dále pak pokoje hotelového typu pro rodinné návštěvníky.

Centrum bude otevřeno i pro novodobé veterány nejen z členských států NATO, ale i z jiných světových ozbrojených složek.

Rehabilitační pavilon

Vizualizace

Plány komplexu

Průběh výstavby